PRATARMĖ

1. BRIGADOS GENEROLAS JUOZAS BARZDA-BRADAUSKAS (1896‒1953)

2. GENEROLAS LEITENANTAS JULIUS ČAPLIKAS (1888‒1941)

3. GENEROLAS LEITENANTAS TEODORAS DAUKANTAS (1884‒1960)

4. GENEROLAS LEITENANTAS JONAS GALVYDIS-BYKAUSKAS (1864‒1943)

5. DIVIZIJOS GENEROLAS ZENONAS GERULAITIS (1894‒1945)

6. BRIGADOS GENEROLAS ANTANAS GUSTAITIS (1898‒1941)

7. BRIGADOS GENEROLAS JONAS JUODIŠIUS (1892‒1950)

8. GENEROLAS LEITENANTAS JUOZAS KRAUCEVIČIUS (1879‒1964)

9. GENEROLAS LEITENANTAS PETRAS KUBILIŪNAS (1894‒1946)

10. GENEROLAS LEITENANTAS ALEKSANDRAS KURKAUSKAS (G. 1882 M.)

11. GENEROLAS LEITENANTAS KAZYS LADIGA (1893‒1941)

12. GENEROLAS LEITENANTAS PRANAS LIATUKAS (1876‒1945)

13. GENEROLAS LEITENANTAS MOTIEJUS PEČIULIONIS (1888‒1960)

14. DIVIZIJOS GENEROLAS MIKAS RĖKLAITIS (1895‒1976)

15. BRIGADOS GENEROLAS KAZYS SKUČAS (1894‒1941)

16. BRIGADOS GENEROLAS KAZYS SPRANGAUSKAS (1895‒1949)

17. GENEROLAS LEITENANTAS VYTAUTAS STOMMA (STOMA) (1868‒1947)

18. DIVIZIJOS GENEROLAS JONAS SUTKUS (1893‒1942)

19. GENEROLAS LEITENANTAS PETRAS ŠNIUKŠTA (1877‒1952)

20. GENEROLAS LEITENANTAS MYKOLAS VELYKIS (1884‒1955)

21. BRIGADOS GENEROLAS VINCAS ŽILYS (1898‒1972)

Parodos
Lt En