„NĖRA NEGALIMA, KAD IR AŠ NEPAVIRSČIAU MŪSŲ TĖVIŠKĖS KRUVINOS ŽEMĖS DULKĖMIS“

„NĖRA NEGALIMA, KAD IR AŠ NEPAVIRSČIAU MŪSŲ TĖVIŠKĖS KRUVINOS ŽEMĖS DULKĖMIS“

„NĖRA NEGALIMA, KAD IR AŠ NEPAVIRSČIAU MŪSŲ TĖVIŠKĖS KRUVINOS ŽEMĖS DULKĖMIS“

VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

Šiemet minime vieno ryškiausių lietuvių ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvių Juozo Lukšos-Daumanto 100-ąsias gimimo metines.

Juozas Albinas Lukša gimė 1921 m. rugpjūčio 4 d. Marijampolės apskrities  Juodbūdžio kaime. 1940 m. baigęs „Aušros“ berniukų gimnaziją, įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. Prasidėjus sovietinei okupacijai, dalyvavo pogrindinėje veikoje, platino atsišaukimus, antisovietinę literatūrą. Sovietų saugumo 1941 m. birželio 6 d. buvo suimtas ir kalinamas iki SSRS-Vokietijos karo pradžios. Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo antinaciniame pasipriešinime.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, įsitraukė į ginkluotą pasipriešinimą. Du kartus prasiveržė pro „geležinę uždangą“, siekdamas gauti paramos Lietuvos partizanams bei užmegzti platesnius ryšius su lietuvių išeivija.

1948 m., gyvendamas Paryžiuje, parašė knygą „Partizanai už geležinės uždangos“, kuri 1950 m. buvo išleista JAV, Čikagoje. 1948 m. vasarą susipažino su Nijole Bražėnaite. 1950 m. liepos 23 d. Vakarų Vokietijos Tiubingeno m. įvyko jų vestuvės.

Baigęs JAV žvalgybos mokyklą, 1950 m. spalio mėn. J. Lukša drauge su kitais partizanais parašiutu nusileido Tauragės apylinkėse ir toliau dalyvavo ginkluotame pasipriešinime. 1951 m. rugsėjo 4 d. žuvo Kauno rajone, miške ties Pabartupio kaimu.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. paskelbė Juozo Lukšos-Daumanto metais.

Minint iškilaus laisvės kovotojo 100-ąsias gimimo metines bei pažymint J. Lukšos-Daumanto metus, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos partizanų ir sovietų  represinių struktūrų dokumentai apie Juozą Lukšą-Daumantą, taip pat Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos literatūros ir meno archyve, Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje bei Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos muziejuje saugomi dokumentai bei nuotraukos.

Dėkojame Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriui Vidmantui Vitkauskui už pagalbą rengiant parodą bei leidimą parodoje skelbti gimnazijos muziejuje saugomas nuotraukas ir laiškus.

 

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

 

Kviečiame apsilankyti.
Lt En