„LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS XX SUVAŽIAVIMAS: ATSISKYRIMAS NUO MASKVOS“

„LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS XX SUVAŽIAVIMAS: ATSISKYRIMAS NUO MASKVOS“

Sovietinės okupacijos metais Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) teritorinis padalinys Lietuvoje – Lietuvos komunistų partija (LKP) buvo pagrindinis režimo ramstis, tarnavęs Maskvos siekiams ir vykdęs jos politiką. LKP ugdė režimui atsidavusius kadrus, bet jos gretose buvo ir žmonių, neabejingų Lietuvos raidai. Tautinio atgimimo metais jie pastūmėjo partiją atsigręžti į visuomenės lūkesčius, pasuko ją reformų ir atsiskyrimo nuo SSKP keliu. Komunistų reformatorių pastangomis LKP XX suvažiavime 1989 m. gruodžio 19–23 d. partija atsiskyrė nuo SSKP ir buvo reorganizuota į nacionalinę socialdemokratinio tipo politinę organizaciją, deklaravusią siekį kurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę.

Lietuvos ypatingasis archyvas pristato virtualią parodą, skirtą LKP atsiskyrimo nuo SSKP 30-osioms metinėms, kuri atspindi komplikuotą ir prieštaringą SSKP padalinio Lietuvoje reorganizavimo į savarankišką nacionalinę partiją procesą.

Parodoje skelbiami dokumentai ir nuotraukos saugomos Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos Respublikos Seimo archyvo Algirdo Sabaliausko nuotraukų kolekcijoje ir Vandos Kašauskienės asmeniniame archyve.

 

Siekiant plačiau supažindinti visuomenę su Lietuvos ypatingajame archyve saugomais LKP XX suvažiavimo dokumentais, Archyvas suskaitmenino LKP XX suvažiavimo 1989 m. gruodžio 19–23 d. protokolo bylą ir ją viešai skelbia Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: [https://eais-pub.archyvai.lt/eais/faces/invViewer?id=LTU9305324_1771_272_1] .

Parodos kuratorė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėja Nijolė Maslauskienė.

 

Kviečiame apsilankyti. 
Lt En