Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų kelias

Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų kelias

Minint Lietuvos partizanų vado, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo 100-ąsias metines, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią dokumentų parodą, kurioje apžvelgė jo dokumentinio paveldo – atsiminimų „Partizanų gretose“– istoriją. Šie atsiminimai yra autentiškas partizanų istorijos šaltinis, kartu ir vienas ryškiausių lietuvių memuarinės literatūros tekstų.

A. Ramanausko-Vanago memuarų pirmosios dalies fotokopijos ir mikrofilmai bei antrosios dalies mašinraščio kopija saugomos Lietuvos ypatingajame archyve, fondo Nr. 3377, apyrašo Nr. 55 bylose.

Su A. Ramanausko-Vanago baudžiamosios bylos dokumentų skaitmeniniais vaizdais galima susipažinti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS), adresu eais-pub.archyvai.lt/eais/faces/invViewer?id=LTU9305324_K-1_58_44618/3

A. Ramanausko-Vanago baudžiamąją bylą taip pat peržiūrėti galima čia.

 

Kviečiame apsilankyti.

Lt En