POETAS, FILOSOFAS, KOVOTOJAS UŽ TIESĄ MINDAUGAS TOMONIS (LYA)

POETAS, FILOSOFAS, KOVOTOJAS UŽ TIESĄ MINDAUGAS TOMONIS (LYA)

Mindaugas Tomonis gimė 1940 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje. Kauno politechnikos institute studijavo chemijos technologiją, apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1967 m. dirbo Puslaidininkių fizikos institute, vėliau ‒ Paminklų konservavimo institute. 1971 m. tapo LSSR rašytojų sąjungos Jaunųjų rašytojų sekcijos nariu, rašė filosofinę apybraižą, jo eilės buvo skelbiamos periodinėje spaudoje.

1974 m. balandžio mėn. M. Tomonis atsisakė vykti tirti paminklo Kryžkalnyje sovietinei armijai „išvaduotojai“ būklę, pareikšdamas, kad negali „prisidėti prie Lietuvos valstybingumą panaikinusių ir sukėlusių tiek neteisybės įvykių įamžinimo“. Vėliau atsisakęs vykti į karinius apmokymus, M. Tomonis  keturis mėnesius buvo priverstinai gydomas psichoneurologinėje  ligoninėje.

1975 m. vasarą M. Tomoniui parašius sovietinę santvarką kritikavusį laišką Lietuvos komunistų partijos centro komitetui, prasidėjo antras „gydymo“ kursas, po kurio 1975 m. lapkričio 5 d. poeto kūnas rastas ant geležinkelio bėgių Vilniuje netoli Rasų kapinių.

KGB tvirtinant, kad M. Tomonis buvo gyvenimą savižudybe baigęs, į depresiją linkęs, psichinis ligonis, pogrindinėje Lietuvos  spaudoje buvo teigiama, kad su tiesos ieškojusiu, atvirai antisovietines pažiūras reiškusiu, už sąžinės laisvę kovojusiu poetu ir filosofu buvo susidorota.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami archyvo saugomi Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentai apie M. Tomonį, bei  Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomo M. Tomonio knygos „Žinia“ pristatymo garso įrašo ištrauka.

 

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

 

Kviečiame apsilankyti.
Lt En