KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS

Virtuali paroda, skirta Justino Mikučio 100-osioms gimimo metinėms

2022 m. balandžio 27 d. minėsime  unikalaus mąstytojo, filosofo Justino Mikučio 100-ąsias gimimo metines.

Iškentęs sovietinių lagerių pragarą, keistas, ligotas, skurdžiai apsirengęs, praėjusio amžiaus septintojo-aštuntojo dešimtmečio Vilniaus gatvėmis klajojęs, fenomenalia atmintimi, neeiline erudicija, originaliu mąstymu pasižymėjęs J. Mikutis savo samprotavimais ir įžvalgomis dalindavosi su daugeliu prie oficialios konjunktūros nesitaikiusių, naujų kūrybos formų ieškojusių dailininkų, skulptorių, poetų, rašytojų, muzikų. Jo rašytinis palikimas kuklus, tačiau kaip mąstytojas, kalbėtojas, jis padarė nemažą įtaką Lietuvos ir Sovietų Sąjungos respublikų intelektualams.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos ypatingojo archyvo ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomi dokumentai, Lietuvos radijo ir televizijos 1991 m. sukurto dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ ištraukos, dailininko, žurnalisto, kolekcininko Vaidoto Žuko asmeniniame archyve saugomos nuotraukos, jo tapytų J. Mikučio portretų skaitmeniniai vaizdai. 

Archyvas dėkoja Vaidotui Žukui už bendradarbiavimą rengiant parodą ir leidimą naudoti parodoje jo asmeniniame archyve saugomas nuotraukas, paveikslų ir piešinių vaizdus.   

 

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

 

Kviečiame apsilankyti.

Lt En