Parodos
Albumai
KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

PRATARMĖ

Unikalus mąstytojas, filosofas J. Mikutis gimė 1922 m. balandžio 27 d. Plungės aps. Platelių vls. Šateikių Rūdaičių k. neturtingų valstiečių šeimoje. Mokėsi Gintališkės pradžios mokykloje, Plungės progimnazijoje, Kretingos pranciškonų gimnazijoje. 1942 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultetą, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Po pusmečio Vokietijos okupacinei valdžiai universitetą uždarius, grįžo į Žemaitiją. Mokytojavo Šiemulių (Plungės aps. Kulių vls.), Grigaičių (Kretingos aps. Platelių vls.) pradžios mokyklose. 

1945 m. gruodžio 16 d. J. Mikutis buvo suimtas Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Klaipėdos m. skyriaus. Apkaltinus, kad palaikė ryšius su Lietuvos laisvės armijos nariais, rėmė juos maisto produktais, Karo tribunolo buvo nubaustas 10 m.  laisvės atėmimu. Vėlesniais metais Sovietų Sąjungos institucijoms rašytuose skunduose tvirtino, kad tardomas saugumiečių buvo žiauriai mušamas, kankinamas ir priverstas pripažinti pagrindo neturėjusius kaltinimus. Kalėjo Uchtos, Vorkutos pataisos darbų lageriuose, 1956 m. vasarą grįžo į Lietuvą. Dirbo techniniu vertėju Eksperimentiniame metalo pjovimo staklių mokslinio tyrimo institute, nes mokėjo lenkų, latvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbas. Taip pat dirbo liftininku, pozuotoju Vilniaus valstybiniame dailės institute, kur intelektualus bendravimas su studentais ir žinomais menininkais virto neformaliomis J. Mikučio estetikos, literatūros, meno filosofijos paskaitomis.  

Keistas, ligotas, skurdžiai apsirengęs, praėjusio amžiaus septintojo-aštuntojo dešimtmečio Vilniaus gatvėmis klajojęs, fenomenalia atmintimi, neeiline erudicija, originaliu mąstymu pasižymėjęs J. Mikutis savo samprotavimais ir įžvalgomis dalindavosi su daugeliu prie oficialios konjunktūros nesitaikiusių, naujų kūrybos formų ieškojusių dailininkų, skulptorių, poetų, rašytojų, muzikų. Jo rašytinis palikimas kuklus, tačiau kaip mąstytojas, kalbėtojas, jis padarė nemažą įtaką Lietuvos ir kitų SSRS respublikų intelektualams, literatams, menininkams. Mokytoju bei draugu jį vadino dailininkai Leonardas Gutauskas, Antanas Kmieliauskas, Vincas Kisarauskas, Vladas Vildžiūnas, Petras Repšys, Arvydas Šaltenis, Vaidotas Žukas; poetai Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis, Stasys Jonauskas; kompozitoriai Vytautas Klova, Bronius Kutavičius ir daug kitų.

Sovietų lageriuose užsimezgę ryšiai su Rusijos ir kitų Sovietų Sąjungos respublikų intelektualais, rašytojais bei disidentais, nenutrūko ir po paleidimo į laisvę. Asmeniniais ryšiais su garsiais kultūros, meno, visuomenės veikėjais J. Mikutis nesigirdavo, tačiau kartą dailininkui V. Žukui prasitarė, kad norėdamas su juo pasikalbėti, poetas, rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas Borisas Pasternakas, nupirko jam pirmyn ir atgal bilietą į Leningradą (dabar – Sankt Peterburgas). Tarp Rusijos disidentų sklido kalbos, kad akademikas Andrejus Sacharovas žmogaus teisių gynimo veiklą pradėjo po susitikimo su J. Mikučiu.[1]

 

[1] ŽUKAS Vaidotas. Justinas Mikutis – noriu jus pažadinti iš snaudulio! Bernardinai.lt 2013-01-18. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2013-01-21-vaidotas-zukas-justinas-mikutis-noriu-jus-pazadinti-is-snaudulio/

 

Mirė Vilniuje 1988 m. birželio 2 d. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

J. Mikučio atminimas įamžintas Lietuvos radijo ir televizijos 1991 m. sukurtame dviejų dalių dokumentiniame filme „Agrastų vynas“ (autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas), Leonardo Gutausko romanuose „Vilko dantų karoliai“, „Laiškai iš Viešvilės“, esė „Nebylus atsisveikinimas“, eilėraštyje „Justinas Mikutis“. Iki mūsų dienų išliko apie 70 įvairių dailininkų ir skulptorių per kelis dešimtmečius nupieštų J. Mikučio portretų bei nulipdytų skulptūrų.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis.

Ne vėliau kaip 1940 m. birželio 15 d.

Nuotrauka.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kretingos Pranciškonų ordino gimnazijos 3 klasės, kurioje mokėsi Justinas Mikutis, elgesio ir mokslo pažangumo žurnalo ištrauka.

1935–1936 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1348, ap. 2, b. 18, l. 6‒7.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Ona Benetytė-Mikutienė ir Antanas Mikutis, Justino Mikučio tėvai.

[1920‒1940 m.]

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) kadras.

LRT archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Gimtasis Justino Mikučio kaimas. Plungės aps., Platelių vls., Šateikių Rūdaičiai.

[1920‒1940 m.]

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) kadras.

LRT archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio Šventosios gimnazijos baigimo atestatas.

1941 m. rugsėjo 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 19554, l. 1.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Pažymėjimas patvirtinantis, kad Justinas Mikutis dirba Večių pradinės mokyklos mokytoju, išduotas Kretingos apskrities pradžios mokyklų inspekcijos.

1942 m. rugsėjo 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 19554, l. 8.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio prašymas priimti į Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakulteto Filologijos skyrių.

1942 m. rugsėjo 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 19554, l. 6.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis.

Ne vėliau kaip 1945 m. gruodžio 16 d.

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) kadras.

LRT archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio gyvenimo aprašymas, pateiktas stojant į Vytauto Didžiojo universitetą.

1942 m. rugsėjo 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 19554, l. 5.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio prašymas leisti tęsti nutrauktas studijas Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete.

1945 m. rugsėjo 1 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 19554, l. 10.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis.

Ne vėliau kaip 1945 m. gruodžio 16 d.

Nuotrauka.

Skelbta: https://lt.wikipedia.org/wiki/Justinas_Mikutis

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Klaipėdos m. skyriaus nutarimas suimti Justiną Mikutį.

1945 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, l. 46.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio arešto orderis, išduotas Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Klaipėdos m. skyriaus.

1945 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, l. 46.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio asmens kratos protokolas, sudarytas Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Klaipėdos m. skyriaus.

1945 m. gruodžio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, l. 51.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Suimtojo Justino Mikučio anketa, užpildyta Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Klaipėdos m. skyriaus.

Ne anksčiau kaip 1945 m. gruodžio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, l. 49‒50.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kaltinamojo Justino Mikučio tardymo protokolo, sudaryto Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Klaipėdos m. skyriaus, ištrauka.

1945 m. sausio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, l. 122.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Klaipėdos m. skyriaus kaltinamosios išvados Justinui Mikučiui ištraukos, kuriose nurodyti jo „nusikaltimai“.

1946 m. kovo mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, l. 213‒215.

J. Mikučio priklausymas Lietuvos laisvės armijai ir kiti „nusikaltimai“ buvo sufabrikuoti. Per tardymus J. Mikutis buvo nuolat mušamas, kankinamas bei verčiamas prisipažinti.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kariuomenės Karo tribunolo nuosprendis Justinui Mikučiui ir kitiems asmenims.

1946 m. liepos 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, SB, l. 52.

J. Mikutis buvo nubaustas 10 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje, politinių teisių suvaržymu 5 metams su turto konfiskacija.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vorkutos pataisos darbų lageryje.

Ne vėliau kaip 1956 m. liepos mėn.

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) kadras.

LRT archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Antano Mikučio, Justino Mikučio tėvo, prašymas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui suteikti malonę ir paleisti J. Mikutį iš pataisos darbų lagerio.

1955 m. birželio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, l. 303.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio skundas SSRS Aukščiausiajam Teismui.

1955 m. gegužės 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, SB, l. 304.

Skunde J. Mikutis nurodė, kad tardant buvo nuolat mušamas ir kankinamas verčiant  prisipažinti dėl nusikaltimų, kurių nepadarė, nes jokiai politinei organizacijai niekada nepriklausė. Skunde prašoma peržiūrėti baudžiamąją bylą ir paleisti iš įkalinimo, o nesant tokios galimybės – „pakeisti tolesnį įkalinimą sušaudymu“.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Politiniai kaliniai SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vorkutos pataisos darbų lageryje.

Iš kairės: 2. Justinas Mikutis. Ne vėliau kaip 1956 m. liepos mėn.

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) kadras.

LRT archyvas.

Lageryje J. Mikutis susipažino su už antisovietinę veiklą teistais Rusijos ir kitų SSRS respublikų inteligentais. Užmegzti ryšiai nenutrūko iki pat jo mirties.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo komisijos posėdžio protokolo išrašas dėl Justino Mikučio paleidimo iš pataisos darbų lagerio, panaikinant teistumą.

1956 m. liepos 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16770, SB, l. 301.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Agrastų vyno ragautuvės.

Kairėje ‒ Justinas Mikutis, dešinėje – teatro režisierius Jonas Jurašas. [1970 m.]

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) kadras.

LRT archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio pamąstymai apie komunizmą ir fašizmą.

[1980‒1985 m.]

Vaizdo įrašas.

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) ištrauka.

LRT archyvas.

 

 

 

 

 

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Weltschmerz (liet. – Pasaulio sielvartas).

Justino Mikučio portretas, nutapytas Vaidoto Žuko. 1979 m.

Nuotrauka.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis.

1984 m.

Vaidoto Žuko nuotrauka.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio portretas.

1982 m.

Vaidoto Žuko piešinys.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Lėlę ‒ Justino Mikučio prototipą ‒ pristato skulptorius Vladas Vildžiūnas ir dailininkė Marija Ladigaitė-Vildžiūnienė.

[1988‒1991 m.]

  1. Mikučio pamąstymai. [1980‒1985 m.]

Vaizdo įrašai.

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) ištraukos.

LRT archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis pozuoja dailininko studijoje.

1985 m.

Vaidoto Žuko nuotrauka.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis. Kaišiadorių rajonas, Dovainonys.

1985 m.

Arūno Kulikausko nuotrauka.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Sėdintis Justinas Mikutis.

1982 m.

Vaidoto Žuko piešinys.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justino Mikučio pamąstymai apie krikščionybę ir poeziją.

[1980‒1985 m.]

Vaizdo įrašas.

Dokumentinio filmo „Agrastų vynas“ (Lietuvos radijas ir televizija, 1991 m., autorius Vaidotas Žukas, režisierė Ramunė Kudzmanaitė, operatorius Gediminas Zalieckas) ištrauka.

LRT archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis tarp velykinių sargybinių prie Kristaus Kryžiaus kelio koplyčios.

Plungės r.  Beržoro k. 1985 m.

Romualdo Požerskio nuotrauka.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis.

Žemaitija. [1986 m.]

Nuotrauka.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Justinas Mikutis mirties patale.

1988 m.

Vaidoto Žuko piešinys.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

KLAJOJANTIS MĄSTYTOJAS VIRTUALI PARODA, SKIRTA JUSTINO MIKUČIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Parodos „Juozas Mikutis (1922–1988)“, skirtos jo atminimui, plakatas.

1989 m.

Plakato autorius Eugenijus Krapavičius, plakate panaudota Audriaus Naujokaičio nuotrauka.

Vaidoto Žuko asmeninis archyvas.

Lt En