Kelio į nepriklausomybę pradžia

Kelio į nepriklausomybę pradžia

1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo įvyko sovietų valdžios nesankcionuotas mitingas, kurio metu pirmą kartą viešai buvo pasmerkti Baltijos valstybių sovietinę okupaciją lėmę Vokietijos ir Sovietų sąjungos 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. pasirašytų sutarčių slaptieji protokolai. Mitingą organizavo Antano Terlecko iniciatyva 1978 m. birželio 14 d. įkurta pogrindinė antisovietinė organizacija Lietuvos laisvės lyga, prie organizavimo prisidėjo Nijolė Felicija Sadūnaitė, Vytautas Bogušis, Petras Cidzikas, Robertas Grigas ir kt.

Nežiūrint į sovietų valdžios pastangas sužlugdyti „nacionalistų ir religinių fanatikų akciją“, spaudoje išvystytą šmeižto ir gąsdinimo kampaniją, mitinge apsilankė iki trijų tūkstančių žmonių. Mitingo metu kalbėję Nijolė Felicija Sadūnaitė, Bronė Valaitytė, Kazimieras Stasys Sakalauskas, Petras Gražulis, Vladas Alfonsas Šiuparis, Robertas Grigas ir kiti pirmą kartą viešai prabilo apie pokario sovietines represijas, tikinčiųjų persekiojimą, pasmerkė 1939 m. SSRS ir Vokietijos sutarčių slaptuosius protokolus, iškėlė tam laikmečiui ypatingai drąsią Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos idėją. Mitingas sulaukė atgarsio užsienio spaudoje, atvertė naują istorijos puslapį ir tapo Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių kelio į Nepriklausomybę pradžia.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė parodą, kurioje eksponuojamos mitingą sekusių Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų darytos fotonuotraukos, Lietuvos komunistų partijos bei LSSR KGB dokumentai apie mitingo organizatorius ir dalyvius.

Su šiais ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo skaityklose.

Kviečiame apsilankyti.

Lt En