„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“

1929 m. kovo 21 d. Čikagoje gimė aktyvus lietuvių disidentinio sąjūdžio dalyvis, rašytojas, publicistas, geologas, gamtos mokslų daktaras, docentas Vytautas Skuodis.

Dirbdamas Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedroje, V. Skuodis įsitraukė į disidentinį judėjimą. 1976‒1979 m. parengė ir išplatino aštriai sovietinę santvarką kritikavusią monografiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“, 1978‒1979 m. redagavo pogrindinį leidinį „Perspektyvos“, 1979 m. leido žurnalą „Alma Mater“, dalyvavo Lietuvos Helsinkio grupės, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikloje.

1980 m. sausio 9 d. V. Skuodis buvo suimtas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) ir nuteistas 7 metų laisvės atėmimu ir nutrėmimu 5 metams. Bausmę atliko Mordovijos ASSR Baraševo griežto režimo pataisos darbų lageryje. Sovietų Sąjungoje prasidėjus pertvarkos procesui, 1987 m. paleistas iš nutrėmimo, su šeima išvyko gyventi į JAV. Gyvendamas išeivijoje, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose.

1989 m. V. Skuodis grįžo į Lietuvą, dirbo Vilniaus universiteto Geologijos-mineralogijos katedroje, 1994–1997 m. vadovavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, parašė eilę atsiminimų knygų, istorinių studijų.

1999 m. vasario 1 d. apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

2016 m. gruodžio 7 d. V. Skuodis mirė, palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią dokumentų parodą, kurioje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos SSR KGB Vytautui Skuodžiui, Povilui Pečeliūnui ir Gintautui Iešmantui vestos baudžiamosios bylos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos fotonuotraukos.

 

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

 

Kviečiame apsilankyti.

 


Lt En