„JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!“

„JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!“

1929 m. gegužės 10 d. Marijampolės apskrities, Krosnos valsčiaus, Naujienų kaime gimė vienas žymiausių disidentų bei kovotojų už tikinčiųjų teises ‒ kunigas Juozas Zdebskis.

Kunigaudamas įvairiose Lietuvos parapijose, nepaisydamas egzistavusių apribojimų, kunigas J. Zdebskis ruošė vaikus Pirmajai Komunijai, per pamokslus kritikavo sovietų represinę politiką, tikinčiųjų teisių suvaržymus, ragino žmones nepasitikėti sovietine propaganda, skatino blaivybę, organizavo religinės literatūros gamybą, rinko medžiagą pogrindiniams leidiniams, aktyviai dalyvavo Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikloje.

Nuolat važinėdamas po Lietuvą, kunigas J. Zdebskis rinko  protesto parašus dėl tikinčiųjų teisių pažeidimų, ne kartą vyko į misionieriškas keliones, lankė tremtinius, politinius kalinius, sovietinėje armijoje tarnavusius jaunuolius.

Du kartus teistas ir kalėjęs už vaikų katechizaciją, ilgus metus persekiotas KGB, patyręs ne vieną saugumiečių provokaciją, 1986 m. vasario 5 d. kun. J. Zdebskis žuvo avarijoje. Palaidotas Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje (Lazdijų r.). Iki šiol netyla kalbos, kad skaudi eismo nelaimė galėjo būti surežisuota saugumiečių.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami dokumentai ir fotonuotraukos iš Lietuvos SSR KGB Juozui Zdebskiui vestos operatyvinio ištyrimo bylos „Akiplėša“ (rusiškai „Naglec“), Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomi dokumentai bei fotonuotraukos.

Už pagalbą rengiant parodą dėkojame Rudaminos Švč. Trejybės parapijos klebonui  Alfredui Nėniui.

 

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

 

 Kviečiame apsilankyti.
Lt En