Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kadrų skyriaus fonde Nr. V-142 saugomas nenustatyto LSSR MVD pareigūno pranešimas apie kadrų problemas šioje institucijoje 1948‒1949 m. (2019-04-01)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kadrų skyriaus fonde Nr. V-142 saugomas nenustatyto LSSR MVD pareigūno pranešimas apie kadrų problemas šioje institucijoje 1948‒1949 m. Pranešimas iliustruotas vaizdinga karikatūra. Nedideliame popieriaus lape nupieštas atviras karstas su griaučiais. Prie karsto stovi uniformuotas pareigūnas iš „mirusios sielos“ reikalaujantis agentūrinio darbo suvestinės. Greta prierašas, bylojantis, jog karikatūra iliustruoja pranešime iškeltą kuriozišką problemą apie tai, kad siekiant pagerinti statistiką ir padidinti agentų skaičių, į Lietuvos SSR MVD Tauragės apskrities skyriaus agentų tinklą buvo įtraukti ir kaip agentai „veikė“ mirę asmenys.

Taip pat šiame pranešime akcentuojamas menkas aukštesnes pareigas ėjusių MVD darbuotojų išsilavinimas. Per politinio švietimo užsiėmimų metu vykusį žinių patikrinimą Kovos su socialistinės nuosavybės grobstymu ir spekuliacija skyriaus vyresnysis operatyvinis įgaliotinis, paprašytas papasakoti apie Antrojo pasaulinio karo priežastis, pasakė, kad tai buvo... „Napoleono žygis į Rusiją“. Iš tuometės Kuibyševo srities (dabar – Rusijos Federacijos Samaros sritis) kilęs milicijos leitenantas į klausimą koks aukščiausias sovietų valdžios organas Kuibyševo srityje, atsakė „Rusijos federacija“. Auditorijai pradėjus juoktis, „pasitaisydamas“ nurodė, kad Kuibyševo srities vidaus reikalų valdyba. Tas pats milicijos leitenantas, komunistų partijos narys į klausimą kiek yra pasaulio šalių, atsakė, kad penkios, o paprašytas išvardinti, paminėjo vieną „pasaulio šalį“ ‒ Arkties vandenyną ir pareiškė, kad kitų keturių neprisimena.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

Lt En