UKMERGĖS KALĖJIMAS

Pristatome 1950 m. darytas Ukmergės kalėjimo nuotraukas.

Ukmergės kalėjimas pradėjo veikti apie 1918 m. Oficialus pavadinimas 1940‒1941 m., 1944‒1945 m. ‒ Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 7, nuo 1946 m. ‒ Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kalėjimas Nr. 7.

1948 m. kalėjimas buvo uždarytas, pastatai perduoti Lietuvos SSR MVD kalėjimo Nr. 1 žinion. Ilgą laiką jie buvo naudojami kaip gyvenamieji namai. Apie 1990 m., išsikrausčius gyventojams, buvusio Ukmergės kalėjimo pastatai nugriauti.

Lt En