MARIJAMPOLĖS KALĖJIMAS

Pristatome 1950 m. darytas Marijampolės kalėjimo nuotraukas.

Marijampolės kalėjimas pastatytas 1930‒1931 m. Pastatus projektavo žinomas architektas Vytautas Lansbergis-Žemkalnis. Oficialus pavadinimas 1940‒1941 m., 1944‒1945 m. ‒ Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 6, nuo 1946 m. ‒ Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kalėjimas Nr. 6. 1954 m. kalėjimas reorganizuotas į Kapsuko vaikų darbo koloniją, kurią uždarius 1956 m., čia buvo įkurta Lietuvos SSR MVD Pataisos darbų kolonija Nr. 3, sovietiniuose dokumentuose taip pat vadinta „Įstaiga OČ-12/3“ (OČ - rusiškos sąvokos „особая часть“ (liet. – „ypatingoji dalis“) santrumpa). Dabartinis pavadinimas ‒ Marijampolės pataisos namai.

Lt En