Laisvės kovotojo Juozapo Streikaus-Stumbro paskutinis žodis

Pristatome galimai Juozapo Streikaus-Stumbro ranka rašytą „paskutinį žodį“. Nepasirašytas rankraštis saugomas Juozapo Streikaus, Izidoriaus Streikaus ir Vlado Krasausko baudžiamoje byloje.

Juozapas Streikus-Stumbras buvo suimtas 1961 m. spalio 6 d. Lietuvos SSR Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 1962 m. birželio 15 d. uždarame posėdyje nuteistas mirties bausme. Nuosprendis įvykdytas 1962 m. rugpjūčio 17 d. Vilniuje.

Artimiausiu metu bylos visų dokumentų skaitmeniniai vaizdai bus viešai paskelbti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje ( http://eais-pub.archyvai.lt/eais/faces/invViewer?id=LTU9305324_K-1_58_47200/3 ).

Lt En