Baltarusijos Nepriklausomybės diena

Baltarusių tautinio judėjimo dalyvė Alena Sakalova-Lekant

A. Sakalova-Lekant (Elena Sokolova-Lekantienė, Алёна Сакалова-Лекант) gimė 1891 m. Vilniuje. Dirbo Vilniaus baltarusių gimnazijoje baltarusių kalbos mokytoja, buvo Baltarusių labdaros draugijos vicepirmininke, Baltarusių moterų susivienijimo vicepirmininke, dalyvavo Baltarusių švietimo draugijos veikloje.

1944 m. balandžio 25 d. švenčiant Vilniaus baltarusių gimnazijos 25-metį, A. Sakalova-Lekant Baltarusijos Centrinės Rados Prezidento Radoslavo Ostrovskio buvo apdovanota 3-ojo laipsnio sidabriniu nuopelnų kryžiumi ir diplomu. 1944 m. birželio 27 d. dalyvavo Antrajame baltarusių kongrese, vykusiame Minske.

1944 m. rugpjūčio 23 d. A. Sakalova-Lekant buvo suimta Baltarusijos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) ir Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro nubausta 5 m. pataisos darbų lagerio. 1949 m. paleista iš lagerio, išvyko gyventi į Kijevo sritį. Mirė 1960 m., palaidota Vilniaus Šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinėse.

A. Sakalovai-Lekant iškeltoje baudžiamojoje byloje saugotas 3-ojo laipsnio sidabrinis nuopelnų kryžius, 1999 m. perduotas saugoti Genocido aukų (dabar – Okupacijų ir laisvės kovų) muziejui. Tai vienintelis žinomas šio apdovanojimo egzempliorius pasaulyje. 

1.

Baltarusijos Centrinės Rados Prezidento Radoslavo Ostrovskio raštas dėl Alenos Sakalovos-Lekant apdovanojimo 3-ojo laipsnio sidabriniu nuopelnų kryžiumi. 1944 m. balandžio 25 d.  

Originalas. Dokumentas baltarusių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 46997/3, t. 1, l. 154-1.

2.

3-ojo laipsnio sidabrinis nuopelnų kryžius, 1944 m. balandžio 25 d.  įteiktas Alenai Sakalovai-Lekant.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus nuotrauka.

Vienintelis žinomas šio apdovanojimo egzempliorius saugomas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje.

3.

Alena Sakalova-Lekant (Lekantienė). Ne vėliau kaip 1944 m. rugpjūčio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 46997/3, t. 1, l. 154-2.

4.

Alenos Sakalovos-Lekant baudžiamosios bylos, iškeltos Baltarusijos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD), viršelis. 1944 m. rugpjūčio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 46997/3, t. 1, l. viršelis.

5.

Baltarusijos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo dalies nutarimas suimti Aleną Sakalovą-Lekant. 1944 m. rugpjūčio 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 46997/3, t. 1, l. 1-2.

6.

Baltarusijos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo dalies kaltinamoji išvada dėl Alenos Sakalovos-Lekant. 1945 m. sausio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 46997/3, t. 1, l. 117-121.

Lt En