BALIO SRUOGOS LAIŠKAS ANTANUI SNIEČKUI

1943 m. kovo mėn. Vokietijos okupacinė administracija suėmė ir į Štuthofo koncentracijos stovyklą, apkaltinus antinacine propaganda, išvežė 46 lietuvių inteligentus. Tarp Štuthofo kalinių buvo rašytojas Balys Sruoga ir Lietuvos banko organizatorius, neoficialus lito „tėvas“ prof. Vladas Jurgutis.

1945 m. Raudonajai armijai užėmus koncentracijos stovyklą, B. Sruoga ir prof. V. Jurgutis buvo perkelti į SSRS NKVD patikrinimo filtracijos lagerį Torūnėje (Lenkija). Lietuvos TSR NKGB 1945 m. lapkričio mėn. prof. V. Jurgučiui, kaip tarpukario Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjui, užvedė operatyvinio stebėjimo bylą.

Siūlome susipažinti su V. Jurgučio byloje saugomu B. Sruogos 1945 m. gegužės 16 d. rašytu  pareiškimu LKP(b) centro komiteto sekretoriui A. Sniečkui, kuriame prašo padėti prof. Vladui Jurgučiui iš lagerio grįžti į Lietuvą.

Lt En