Virtuali paroda „Vasario 16-osios minėjimų užsienyje istorija 1940–1990 m.“

Virtuali paroda „Vasario 16-osios minėjimų užsienyje istorija 1940–1990 m.“

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, skelbiantį, kad „Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“. Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, buvo sunaikinta egzistavusi valstybė ir jos švenčių tradicijos. Sovietmečiu Lietuvoje drausta švęsti valstybės atkūrimo dieną, tad Vasario 16-osios minėjimai užsienio lietuvių bendruomenėse įgavo ypatingą reikšmę.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui į Vakarus pasitraukė apie 80 000 Lietuvos gyventojų. Vengdami grįžimo į okupuotą Tėvynę, jie buvo apgyvendinti perkeltųjų asmenų stovyklose (ang. Displaced Persons, toliau – DP), kuriose kūrė visuomenines organizacijas, leido spaudą, šventė valstybines šventes, išskirtinį dėmesį skirdami Vasario 16-ajai.

Lietuvos diplomatinė tarnyba, užsienio valstybėse veikiančios lietuvių bendruomenės, organizacijos vieningai palaikė Vasario 16-osios minėjimo idėją. 1941–1990 m. Lietuvos valstybės atkūrimo diena aktyviausiai buvo švenčiama JAV, kur buvo susitelkusi gausiausia lietuvių bendruomenė. Vasario 16-oji taip pat buvo švenčiama Europoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kitose valstybėse.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Lietuvos centrinis valstybės archyvas pristato virtualią parodą „Vasario 16-osios minėjimų užsienyje istorija 1940–1990 m.“.

Parodoje eksponuojami: Vokietijos, Austrijos DP stovyklų lietuvių pabėgėlių,  užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų, draugijų ir asmenų sveikinimai Lietuvos diplomatams, Vasario 16-osios minėjimų užsienio valstybėse programos bei šia proga JAV, Australijos, Brazilijos laikraščiuose publikuoti straipsniai. Pristatomos JAV valstybės institucijų proklamacijos, kuriomis Vasario 16-osios proga buvo skelbiama Lietuvos Respublikos diena skirtingose JAV valstijose ir miestuose.

Parodoje pateikiamos Vasario 16-osios minėjimų akimirkas JAV, Šveicarijoje, Italijoje, Suomijoje primenančios nuotraukos ir garso įrašai, kuriuose įamžintos Lietuvos diplomatų – Stasio Lozoraičio, Vaclovo Sidzikausko, Petro Povilo Daužvardžio ir Juozo Kajecko – sveikinimo kalbos, transliuotos per užsienio valstybių radijo stotis. Lankytojų dėmesiui pristatomi 1947 m. kino kadrai iš Vasario 16-osios minėjimo Augsburgo (Vokietija) DP stovykloje ir Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje moksleivių pasirodymo 1984 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga filmo ištraukos.

Kviečiame apžiūrėti parodą.

Lt En