Virtuali paroda „2018-ieji – Vydūno metai“

Virtuali paroda „2018-ieji – Vydūno metai“

Šių metų kovo 22 d. minėsime 150-ąsias filosofo, rašytojo, dramaturgo, publicisto, žymaus Mažosios Lietuvos veikėjo Vydūno gimimo metines. Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius  paskelbė Vydūno metais ir parengė švietimui, mokslui ir istorinei atminčiai svarbios sukakties minėjimo programą. Šia proga Lietuvos centrinis valstybės archyvas, pristatydamas virtualią parodą, kviečia prisiminti Vydūną ir jo nuveiktus darbus, reikšmingus lietuvių tautai.

Vydūnas (Vilhelmas Storosta) gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose, Šilutės apskrityje, tuometinėje Prūsijoje. Jis, kaip rašytojas ir filosofas, išskirtinį dėmesį skyrė lietuvių, ypač gyvenusių Mažojoje Lietuvoje, tautinės savimonės ugdymui, žmogaus dvasiniam tobulėjimui, dorovei, propagavo sveiką gyvenimo būdą. 1895 m. įkūrė Tilžės giedotojų draugiją, kuriai ilgus metus pats vadovavo. Vydūnas sukūrė daugiau nei trisdešimt dramos kūrinių, parašė dvylika filosofinių veikalų ir daugybę straipsnių įvairiomis temomis. Nepriklausomoje Lietuvoje Vydūnas buvo palankiai įvertintas už mokslinės, kultūrinės ir visuomeninės veiklos sričių darbus. 1925 m. tapo pasaulinės rašytojų sąjungos PEN klubo garbės nariu, 1928 m. – Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas) filosofijos garbės daktaru. 1931 m., įkūrus Prūsų lietuvių draugijų tarybą, tapo jos pirmininku, o 1933 m. išrinktas Lietuvių rašytojų draugijos garbės nariu.

Parodoje eksponuojami Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi dokumentai, liudijantys Vydūno visuomeninę, kultūrinę, pedagoginę veiklą. Šie dokumentai susiję su knygų vertimu ir leidimu, mokytojavimu Telšių gimnazijoje, dalyvavimu įvairių draugijų ir organizacijų veikloje, Lietuvos studentų ir moksleivių švietimu mokymo įstaigose. Lankytojų dėmesiui pristatomi dokumentai, atspindintys rašytojo kūrybos kelią, gyvenimo vertybes, pagrindinius filosofinius principus, požiūrį į žmogų ir lietuvių bei vokiečių tautas. Nemažai dokumentų yra rašyti ranka paties Vydūno. Parodoje eksponuojami Vydūno portretai, rašytojo nuotraukos su svarbiais Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjais, taip pat nuotraukos, primenančios Vydūno, kaip dramaturgo, veiklą.

Kviečiame apžiūrėti parodą.

Lt En