„MŪSŲ TAUTOS ŠVENTYKLOJ ATSILANKIUS“: VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS GARBĖS SVEČIŲ KNYGA

„MŪSŲ TAUTOS ŠVENTYKLOJ ATSILANKIUS“: VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS GARBĖS SVEČIŲ KNYGA

1921 m. vasario 16 d. Kaune buvo iškilmingai atidarytas Karo muziejus, kuriam 1930 m. suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. Atvėręs duris, muziejus įsigijo Garbės svečių knygą, kurioje pasirašydavo, išreikšdavo padėką, dalindavosi įspūdžiais Lietuvos ir užsienio šalių ekskursantai, renginių muziejuje ir jo sodelyje dalyviai. Knygoje savo parašus ir įrašus paliko visi tarpukario Lietuvos Respublikos prezidentai ir ministrai pirmininkai, kariuomenės vadai, kiti žymiausi politikos, kultūros ir visuomenės veikėjai, užsienio šalių diplomatai Lietuvoje.

Minint Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrimo 100-ąsias metines, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje pristato Archyve saugomą Vytauto Didžiojo karo muziejaus garbės svečių knygą. Parodoje skelbiami dokumentai ir nuotraukos saugomos Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Su Lietuvos ypatingojo archyvo saugoma Vytauto Didžiojo karo muziejaus garbės svečių knyga galima susipažinti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje: [http://eais-pub.archyvai.lt/eais/faces/invViewer?id=LTU9305324_16895_1_500].

Parodos kuratorė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėja Nijolė Maslauskienė.

Kviečiame apsilankyti.
Lt En