MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS!

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS!

Lietuvos TSR centrinis valstybinis literatūros ir meno archyvas įsteigtas 1968 m. birželio 12 d. Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos viršininko 1968 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 15, reorganizavus 1962 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve įkurtą Literatūros ir meno skyrių. Archyvas veikė Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo patalpose Mindaugo g. 8. 

1970 m. pavasarį archyvas buvo perkeltas į Lietuvos TSR centrinio valstybinio istorijos archyvo patalpas Gerosios Vilties g. 10, o 1989 m. pradžioje vėl grįžo į savo buvusias patalpas Mindaugo g. 8. Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos Respublikos Ministrų tarybos 1990 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 37 archyvas pavadintas Lietuvos valstybiniu meno archyvu, o Lietuvos archyvų generalinės direkcijos 1993 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 70 – Lietuvos literatūros ir meno archyvu. 2008 m., prieš pradedant patalpų Mindaugo g. 8 rekonstrukcijos darbus, Lietuvos literatūros ir meno archyvas perkeltas į Lietuvos centrinio valstybės archyvo patalpas O. Milašiaus g. 19.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas kaupia, tvarko ir saugo rašytojų, teatralų, muzikų, dailininkų ir kitų kūrėjų bei menotyrininkų, teatrologų, muzikologų, taip pat valstybinių kultūros ir meno įstaigų, kūrybinių sąjungų, draugijų, visuomeninių organizacijų dokumentus.

Rengdamos šią parodą pirmiausia norėjome prisiminti žmones, kurie daugiau ar mažiau metų dirbo archyve, dirba, dirbs. Stengėmės linksmai ir nenuobodžiai papasakoti apie mūsų darbus. Nuotraukas parodai daugiausia surinkome iš darbuotojų asmeninių albumų, tik viena kita yra iš archyvo fondų. Deja, ne visų darbuotojų nuotraukas pavyko rasti. Jeigu kas nors norėtų papildyti nuotraukų galeriją ir pasidalinti prisiminimais bei patirtimi, nekantriai laukiame. 

Sveikiname visus Lietuvos literatūros ir meno archyvo fondų sudarytojus, tyrinėtojus, skaitytojus, buvusius ir esamus darbuotojus su gražia sukaktimi. Dėkojame Jums už ištikimybę, dėkojame, kad visada buvote ir esate su mumis - ir džiaugsme, ir sunkiomis archyvui dienomis. 

Parodą parengė Rasa Vaškaitė ir Jolita Dimbelytė-Mchichou. 

 

Kviečiame į parodą

Lt En