„KIEKVIENO ŽMOGAUS GYVENIMAS YRA TAUTOS ISTORIJOS DALELYTĖ“

„KIEKVIENO ŽMOGAUS GYVENIMAS YRA TAUTOS ISTORIJOS DALELYTĖ“

DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA REZISTENTO, RAŠYTOJO, TECHNIKOS MOKSLŲ DAKTARO LIUDO DAMBRAUSKO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

Liudas Dambrauskas gimė 1921 m. balandžio 25 d. Ukmergės aps. Pagirių vls. Kuronių kaime. 1941 m. baigęs Kėdainių gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Chemijos technologijos fakultetą.

Dar besimokydamas gimnazijoje, pateko į sovietų saugumo akiratį, pirmomis Vokietijos  okupacijos dienomis dalyvavo Lietuvių aktyvistų fronto veikloje, vėliau įsitraukė į antinacinį pasipriešinimą. 1944 m. pabaigoje drauge su bendraminčiais Kaune įkūrė Lietuvos išlaisvinimo tarybą (LIT), tapo jos vadovu.

1945 m. kovo mėn. L. Dambrauskas dėl bendrų veiksmų tarėsi su Lietuvos laisvės armijos vadu Adolfu Eidimtu-Žybartu, keletą kartų susitiko su rašytoju Juozu Keliuočiu, aptarinėjo pogrindinės spaudos leidybos klausimus. 

1945 m. balandžio 7 d. L. Dambrauskas buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme. 1945 m. lapkričio 17 d. mirties bausmė pakeista 10 m. laisvės atėmimu. Kalėjo  Čeliabinsko sr., Kazachijos SSR pataisos darbų lageriuose.

1955 m. balandžio mėn. grįžęs iš įkalinimo, dirbo inžinieriumi Kauno gumos dirbinių fabrike „Inkaras“, Termoizoliacijos mokslo institute Vilniuje. 1969 m. Maskvoje apgynė technikos mokslų kandidato (dabar ‒ mokslų daktaro) disertaciją.

Lietuvos SSR KGB Tardymo skyrius 1984 m. kovo 12 d. L. Dambrauskui iškėlė baudžiamąją bylą už parašytus „tarybinę santvarką šmeižiančius“ atsiminimus, pogrindiniame leidinyje „Perspektyvos“ paskelbtus rašinius. 1984 m. spalio 3 d. L. Dambrauskas buvo nuteistas 3 m. ir 6 mėn. laisvės atėmimu. Bausmę atliko griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje, veikusioje Mordovijos ASSR Baraševo gyvenvietėje. Pasikeitus SSRS politiniam klimatui, 1987 m. vasario mėn. iš įkalinimo paleistas. Grįžęs į Lietuvą aktyviai dalyvavo visuomeniniame politiniame gyvenime. 1992 m. kandidatavo į Lietuvos Respublikos Seimą Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše, buvo vienas atnaujinto žurnalo „Naujoji Romuva“ steigėjų. Iki gyvenimo pabaigos rašė straipsnius aktualiomis temomis.

L. Dambrauskas mirė 2003 m. lapkričio 25 d., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Minint Liudo Dambrausko 100-ąsias gimimo metines, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami L. Dambrausko baudžiamosiose bylose saugomi dokumentai, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomi dokumentai, nuotraukos, vaizdo įrašai.

Už pagalbą rengiant parodą dėkojame L. Dambrausko sūnui Sauliui Dambrauskui.

 

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Kviečiame apsilankyti.
Lt En