AKTORIUS IR RAŠYTOJAS PRANAS TREINYS

AKTORIUS IR RAŠYTOJAS PRANAS TREINYS

Pranas Treinys gimė 1928 m. gegužės 15 d. Kuktiškių miestelyje (Utenos rajonas). Utenoje baigė vidurinę mokyklą. 1946 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kuriame iki 1951 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Tuo pačiu metu (1947–1950 m.) mokėsi ir dramos teatro studijoje prie tuometinio Lietuvos TSR valstybinio dramos teatro. Baigęs mokslus Vilniaus universitete ir dramos studijoje P.Treinys pasirinko aktoriaus specialybę.

1950–1991 m., būdamas Lietuvos TSR akademinio dramos teatro aktoriumi, P.Treinys sukūrė įvairių vaidmenų. Vieni ryškesnių – Rudis (R. Blaumanio „Siuvėjų dienos Silmačiuose“, 1957 m.), Trafimovas (A. Čechovo „Vyšnių sodas“, 1960 m.), Topylis (Žemaitės „Marčios“ inscenizacija, 1964 m.), Krizas (P.  Cvirkos „Meisterio ir sūnų“ inscenizacija, 1965 m.).

1958 m. sausio 25 d. Lietuvos TSR kultūros ministro įsakymu P.Treinys skiriamas tuometinio Lietuvos TSR valstybinio akademinio dramos teatro direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki pat 1991 m. Tad teatro užkulisiai, pasaulis „anapus“, P. Treiniui artimai pažįstami ne tik kaip aktoriui.

1961 m., praėjus dešimčiai metų po filologijos studijų Vilniaus universitete, „Jaunimo gretų“ žurnale pasirodė pirmasis P. Treinio apsakymas. Nuo šio apsakymo rašytojas pradėjo gan intensyvią kūrybinę veiklą. P. Treinys išleido apsakymų rinkinių „Banko balandžiai“ (1963 m.), „Saulėgrąžos pasaka“ (1966 m.), „Ragana, pelė ir Faustas“ (1971 m.), novelių apysaką „Saulėlydžio vieversys“ (1965 m.), romanų „Ančiuko kryžius“ (1970 m.), „Tėvai ir krikštatėviai“ (1972 m.), „Laumės juosta“ (1976 m.), „Jievaro tiltas“ (1980 m.), „Paparčio žiedas“ (1986 m.), „Aktoriaus Anupro meilė“ (2000 m.), „Aktorė“ (2001 m.), atsiminimų knygą „Atsisveikinimas su teatru“ (1998 m.).

P. Treinio apysakos „Saulėlydžio vieversys“ inscenizacija buvo pastatyta radijo teatre ir Anykščių liaudies teatre. Anykštėnai parodė ir jo komediją „Polka su ragučiais“. 1984 m. gruodžio 31 d. Lietuvos TSR valstybinis akademinis dramos teatras pastatė dviejų dalių vaidinimą „Ančiuko Kryžius“ to paties pavadinimo P. Treinio romano motyvais. Pagal romaną „Jievaro tiltas“ sukurtas televizijos filmas „Kukučių sakmės“ (1987 m.).

Nuo 1966 m. P. Treinys – Lietuvos rašytojų sąjungos narys, ilgametis Lietuvos teatro draugijos prezidiumo narys, uteniškių kraštiečių klubo ,,Indraja“ valdybos narys.

Virtualią parodą parengė Emilija Vaiginytė iš Lietuvos literatūros ir meno archyve Prano Treinio asmens fonde saugomų dokumentų.

Kviečiame aplankyti parodą

 

Lt En