Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto tarybos pirmojo posėdžio protokolas.

1922 m. vasario 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 155, l. 334, 334 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto rektoriaus Jono Šimkaus pranešimas Lietuvos Respublikos švietimo ministrui apie Pranciškaus Būčio išrinkimą Teologijos-filosofijos fakulteto dekanu.

1922 m. gegužės mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 774, l. 29.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto dekano Pranciškaus Būčio siūlymas suteikti garbės profesoriaus laipsnį profesoriui Adomui Dambrauskui-Jakštui.

1922 m. rugsėjo 19 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 139, l. 4.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto studentų Vinco Birbilo ir Felikso Kapočiaus pareiškimai apie įstojimą į universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą.

1922 m. balandžio 7 d., 1922 m. balandžio 23 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 128, l. 7, 54.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto statuto ištrauka.

[1929 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, ap. 7, b. 850, l. 148, 149.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto studento Zenono Ivinskio universiteto baigimo pažymėjimo nuorašas.

1929 m. kovo 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 249, l. 56.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto dėstytojai.

1930 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A 073-P 0639.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto mokslo personalo sąrašas.

1931 m. liepos mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, ap. 7, b. 850, l. 190, 190 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto profesoriaus Juozo Ereto prašymas fakulteto tarybai dėl komandiruotės į Vokietiją rinkti medžiagą studijai apie J. V. Getę.

1933 m. gruodžio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 182, l. 114.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto profesorius Juozas Eretas.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 182, l. 79.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos mokslų daktaro Prano Dovydaičio diplomas.

1935 m. liepos 18 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 5, b. 4, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto ekstraordinarinis profesorius Pranas Dovydaitis.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 167, l. 76.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto ekstraordinarinio profesoriaus Prano Dovydaičio mokslinių darbų sąrašo ištrauka.

[1924 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 167, l. 75.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyriaus dėstytojai ir studentai.

1935 m. laida.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A015-P078.

Lt En