Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teisių fakulteto docento Simono Beliackino pranešimas Lietuvos universiteto rektoriui apie atvykimo į Kauną laiką.

1922 m. birželio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 67, l. 8.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teisių fakulteto tarybos posėdžio, kuriame dekanu buvo išrinktas Petras Leonas, protokolas.

1922 m. rugpjūčio 23 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 1, b. 221, l. 3 a. p., 4.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai. Pirmoje eilėje antras iš kairės Teisių fakulteto dekanas prof. Petras Leonas, trečias – prof. Simonas Beliackinas.

[1922–1938 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-20298.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Statistinės žinios apie Lietuvos universiteto Teisių fakulteto studentus.

1926 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 255, l. 7, 7 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teisių fakulteto studentės O. Paliulytės rašomojo darbo „Objektingoji teisė ir jos normos elementai“ ištrauka su įvertinimu.

1926 m. kovo 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 65, l. 64, 65 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto profesoriai.

[1930 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A073-P0642.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Grupė Lietuvos teisininkų. Sėdi trečias iš dešinės – Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto profesorius Mykolas Romeris.

1935 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-20565.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto tarybos. protokolo išrašas apie įgaliojimą profesoriui Mykolui Romeriui atstovauti fakultetui tarptautinėje socialinių mokslų konferencijoje Paryžiuje.

1937 m. birželio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 1030, l. 40.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Administracinės teisės katedros vedėjo Vaclovo Biržiškos mokslo darbų apyskaita.

1937 m. rugsėjo 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 1045, l. 6, 6 a. p.

Lt En