Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Technikos fakulteto tarybos pirmojo posėdžio protokolo nuorašas.

1922 m. vasario 18 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 50, l. 87, 87 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Technikos fakulteto elektrotechnikos kurso programos ištrauka.

1922 m. rugpjūčio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 281, l. 131.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Technikos fakulteto Mechanikos skyriaus studentų komisijos pasiūlymai fakulteto tarybai dėl dėstymo ir praktinių darbų atlikimo tvarkos pakeitimo.

1926 m. spalio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 281, l. 177.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Statistinės žinios apie Lietuvos universiteto Technikos fakulteto studentus.

1926 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 255, l. 8, 8 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Technikos fakulteto studentų sąrašo ištrauka.

[1927 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 71, l. 1 a. p., 2.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto profesoriai ir jaunesnysis mokomasis personalas.

Pirmoje eilėje iš kairės: Jeronimas Šliogeris, prof. Platonas Jankauskas, prof. Jonas Šimkus, prof. Petras Juodelė, prof. Kazimieras Vasiliauskas, doc. J. Šimoliūnas, prof. Povilas Čechavičius; antroje eilėje iš kairės: prof. Steponas Kolupaila, J. Gabrys, prof. S. Dirmantas, doc. F. Dobkevičius, doc. J. Mašiotas, doc. P. Morkūnas, prof. Silvestras Grinkevičius, Leonidas Gimbutas, K. Kiščiokaitis, Z. Novickis; trečioje eilėje: M. Baublys, M. Spiridavičius, J. Jankauskas, V. Mačiūnas, Jurgis Vidmantas, J. Šivickas, R. Baublys.

[1930–1933 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-081130.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto dekano raštas Technikos fakulteto dekanui dėl leidimo prof. J. Šimkui ir doc. J. Mašiotui dėstyti abiejuose fakultetuose.

1930 m. rugsėjo 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 108, l. 192.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto 1932 m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščio ištrauka.

1932 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 281, l. 254, 256, 257 a. p., 258.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto Braižyklų rūmų projektas.

1936 m. spalio 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 1, b. 188, l. 13, 15.

Lt En