Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos studentų „Varpo“ draugijos įstatai.

1923 m. lapkričio 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 579, ap. 1, b. 50, l. 250, 250 a. p., 251.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvių studentų tautininkų korporacijos „Neo-Lithuania“ prašymas Lietuvos universiteto rektoriui leisti surengti korporacijos narių visuotinį susirinkimą.

1925 m. birželio 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 144, l. 84.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Studentų atstovybės rinkimų rezultatai.

1926 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 255, l. 94.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos studentų korporacijos „Fraternitas Lithuanica“ nario iškilmingas pasižadėjimas visuotiniame metiniame susirinkime gaunant senjoro laipsnį.

1927 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 579, ap. 1, b. 50, l. 227 a. p., 228.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto studentų korporacijos „Concordia Akademica“ vėliavos projektas.

1927 m. kovo 30 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 2, b. 9, l. 14.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto studentų draugijos „Gamtos draugai“ ekskursija.

[1931–1938 m.] L. Dainio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-22158.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto akademinio sporto klubo prašymas universiteto prorektoriui leisti rengiamo bėgimo per Kauną dalyviams susirinkti universiteto rūmų auditorijoje ir pasiruošti bėgimui.

1932 m. balandžio 23 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 651, l. 192.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto žemaičių studentų korporacijos „Samogitia“ prašymas universiteto prorektoriui leisti surengti korporacijų „Samogitia“ ir „Vytis“ valdybų pasitarimą.

1932 m. balandžio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 651, l. 173.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto studentai gamtoje.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-14140.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų „Vytauto“ klubo kvietimas studenčių ateitininkių korporacijos „Fideles Justitiae“ pirmininkei dalyvauti metinėje klubo šventėje.

1933 m. gegužės mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 564, ap. 3, b. 329, l. 46, 46 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Grupė Vytauto Didžiojo universiteto studentų.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-12227.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių katalikų studentų ateitininkų „Narsos“ korporacijos 1934 m. rudens semestro veiklos planas.

1934 m. lapkričio 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 564, ap. 3, b. 305, l. 4.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės kariai ir Vytauto Didžiojo universiteto studentai iškilmėse Karo muziejaus sodelyje.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-13479.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto studentės šaulės mokosi šaudyti.

Data nenustatyta. I. Girčio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-01340.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto studentų Užgavėnių šventė Ateitininkų salėje.

1938 m. kovo 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-22164.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vinco Mykolaičio-Putino sutikimas būti Vytauto Didžiojo universiteto studentams šelpti draugijos valdybos nariu pavaduotoju.

1939 m. gruodžio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1367, ap. 1, b. 1909, l. 24.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro nutarimas uždaryti Vytauto Didžiojo universiteto studentams šelpti draugiją.

1940 m. rugpjūčio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1367, ap. 1, b. 1909, l. 28.

Lt En