Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Domo Cesevičiaus prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos skyrių.

1924 m. rugpjūčio 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 941, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarių mokslų fakulteto Filosofijos skyriaus studento Domo Cesevičiaus studijų knygelė.

1924 m. rugsėjo 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 941, l. 7 a. p., 8.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Kazio Borutos prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros skyrių.

1924 m. rugsėjo 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1067, l. 9.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto studento Kazio Borutos asmens liudijimas.

1925 m. spalio 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1067, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Juozo Grušo prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Teisių fakultetą.

1924 m. rugpjūčio 23 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 8398, l. 26.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyriaus studento Juozo Grušo studijų knygelė.

1924 m. spalio 1 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 8398, l. 1 a. p., 2.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Adolfo Šapokos prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyrių ir anketa.

1925 m. rugsėjo 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1664, l. 2, 2 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyriaus studento Adolfo Šapokos studijų knygelė.

1925 m. spalio 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1664, l. 11 a. p., 12.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Jono Puzino prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbotyros skyrių.

1925 m. rugsėjo 7 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1477, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbotyros skyriaus studento Jono Puzino studijų knygelė.

1925 m. spalio 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1477, l. 26 a. p., 27.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Antano Miškinio prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą.

1926 m. rugsėjo 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 2279, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus studento Antano Miškinio studijų knygelė.

1926 m. spalio 9 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 2279, l. 14 a. p., 15.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Antano Vaičiulaičio prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Literatūros skyrių.

1927 m. rugpjūčio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 3596, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Literatūros skyriaus studento Antano Vaičiulaičio studijų knygelė.

1927 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 3596, l. 10.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Antano Maceinos prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyrių.

1928 m. rugsėjo 7 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 5482, l. 37.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyriaus studento Antano Maceinos studijų knygelė.

1928 m. rugsėjo 29 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 5482, l. 1 a. p., 2.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Jono Jakšto prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Teisių fakultetą laisvuoju klausytoju.

1928 m. spalio 5 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 6040, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Bernardo Brazdžionio prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą.

1929 m. rugsėjo 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 7010, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Henriko Radausko prašymas Lietuvos universiteto rektoriui dėl priėmimo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą.

1930 m. rugpjūčio 30 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 7823, l. 4.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto studento Antano Škėmos prašymas universiteto rektoriui perkelti jį iš Medicinos fakulteto Medicinos skyriaus į Teisių fakulteto Teisių skyrių.

1931 m. spalio 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 10571, l. 20.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Teisių skyriaus studento Antano Škėmos studijų knygelė.

1931 m. spalio 24 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 10571, l. 8 a. p., 9.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto studento Juozapo Girniaus prašymas universiteto rektoriui perkelti jį iš Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus į Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyrių.

1932 m. gruodžio 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 10852.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyriaus studento Juozapo Girniaus studijų knygelė.

1932 m. rugsėjo 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 10852, l. 1 a. p., 2.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vincento Trumpos prašymas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui dėl priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyrių.

1933 m. rugsėjo 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 11910, l. 6.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyriaus studento Vincento Trumpos studijų knygelė.

1933 m. rugsėjo 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 11910, l. 36 a. p., 37.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto-Leono Mačernio prašymas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui dėl priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyrių.

1939 m. rugpjūčio 30 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 16156, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto studentas Vytautas-Leonas Mačernis. Nežinomo autoriaus nuotrauka.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 16156, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakulteto Architektūros skyriaus studento Henriko Nagio studijų knygelė.

1940 m. rugsėjo 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 17574, l. 1 a. p., 2.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Henriko Nagio prašymas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui dėl priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakulteto Filologijos skyrių.

1941 m. spalio 9 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 17574, l. 10.

Lt En