Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento įsakymas dėl Lietuvos universiteto rektoriaus ir fakultetų dekanų paskyrimo.

1922 m. vasario 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 727, l. 6.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto rektorius 1922–1923 metais profesorius Jonas Šimkus.

1921 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-02868.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universiteto rektorius 1923–1924 metais ir 1929–1933 metais profesorius Vincas Čepinskis.

1940 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-078831.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto tarybos posėdžio, kuriame Vincas Čepinskis buvo išrinktas universiteto rektoriumi, protokolas.

1929 m. birželio 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 47, l. 110 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vinco Čepinskio mokslo Imperatoriškajame Sankt Peterburgo universitete baigimo diplomas.

1894 m. rugsėjo 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 128, l. 187.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Profesoriaus Dmitrijaus Mendelejevo liudijimas apie Vinco Čepinskio darbą laborantu Rusijos vyriausiuosiuose matų ir svarsčių rūmuose Sankt Peterburge.

1899 m. gegužės 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 128, l. 108.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos Universiteto rektorius 1924–1925 metais profesorius Pranciškus Būčys.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 98, l. 16.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto profesorių ir kitų tarnautojų, apdovanotų ordinais, sąrašas. Tarp apdovanotųjų – Pranas (Pranciškus) Būčys.

1932 m. kovo 11 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 98, l. 12.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto rektorius 1925–1926 metais profesorius Petras Avižonis.

1929 m. birželio 15 d. Fotostudijos „Modern“ nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, V151-P004.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto rektoriaus 1925–1926 metais profesoriaus Petro Avižonio tarnybos lapas.

1927 m. sausio 19 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 30, l. 63 a. p., 64.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto rektorius 1926–1927 metais profesorius Mykolas Biržiška.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-20969.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universiteto rektorius 1927–1928 metais ir 1933–1939 metais profesorius Mykolas Romeris kalba Pasaulio lietuvių studijų atidarymo iškilmėse.

1936 m. M. Smečechausko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-00299.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto rektorius 1928–1929 metais profesorius Pranas Jodelė.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 274, l. 209.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Mykolo Romerio raštas Lietuvos Respublikos švietimo ministrui apie profesoriaus Prano Jodelės apsisprendimą neatsistatydinti iš Vytauto Didžiojo universiteto prorektoriaus pareigų.

1935 m. spalio 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 274, l. 56.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius 1939–1940 metais profesorius Stasys Šalkauskis.

[1935 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 708, l. 9.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Stasio Šalkauskio Fribūro universiteto filosofijos mokslų daktaro diplomas.

1921 m. vasario 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 5, b. 14, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Stasio Šalkauskio priesaika.

1939 m. gegužės 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 708, l. 82.

Lt En