Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Pratarmė

Lietuvos centrinio valstybės archyvo virtuali paroda

Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų

 

1922 m. vasario 16 d. duris atvėrė pirmasis nepriklausomos Lietuvos universitetas. Pirmojo universiteto atidarymo 100-ųjų metinių proga Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė Lietuvos universitetų metais.

Vytauto Didžiojo universiteto ištakos – Aukštųjų kursų draugijos įsteigti Aukštieji kursai, kurių įstatai buvo patvirtinti 1919 m. gruodžio 27 d. Praėjus mėnesiui, 1920 m. sausio 27 d. kursai pradėjo veiklą. Aukštuosiuose kursuose veikė 6 skyriai: Humanitarinių mokslų, Teisių, Gamtos, Fizikos-matematikos, Medicinos ir Technikos. Po dvejų metų kursai buvo reorganizuoti. 1922 m. vasario 13 d. posėdyje Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetas nutarė įsteigti universitetą Kaune, vadintą Lietuvos, nuo 1930 m. birželio 7 d. – Vytauto Didžiojo universitetu. Universitete veikė Teologijos-filosofijos, Humanitarinių mokslų, Teisių, Matematikos-gamtos, Medicinos, Technikos, Evangelikų teologijos fakultetai. Universitetą valdė Universiteto taryba, sprendusi svarbiausius universiteto klausimus, bei Senatas – vykdomoji institucija, veikė Ūkio taryba. Tarybai ir Senatui pirmininkavo, universitetui atstovavo universiteto rektorius. Taip pat veikė Studentų atstovybė, studentai būrėsi į korporacijas. 1939–1940 m. iš Vytauto Didžiojo universiteto į Vilniaus universitetą perkelti Teisių, Humanitarinių mokslų, Matematikos-gamtos fakultetai. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą uždarytas Teologijos-filosofijos fakultetas, o universiteto pavadinimas pakeistas į Kauno universitetą. 1943 m. nacių okupacinė valdžia universitetą uždarė. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1944 m. universitetas veiklą atnaujino, tačiau 1950 m. vėl buvo uždarytas. Vytauto Didžiojo universitetas veiklą atnaujino tik 1989 m.

Norėdamas paminėti Lietuvos universitetų metus Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu parengė virtualią parodą „Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“. Parodos pagrindą sudaro archyve saugomo Vytauto Didžiojo universiteto fondo dokumentai. Fonde saugoma beveik 29 tūkst. bylų, kuriose galime rasti rašytinių dokumentų, nuotraukų, brėžinių, atspindinčių universiteto bendruomenės gyvenimą. Taip pat saugomos studentų bei dėstytojų asmens bylos. Parodą sudaro 13 skyrių, kuriuose galite susipažinti su universiteto istorija, iškiliausiomis asmenybėmis, tarpukariu veikusiais fakultetais, taip pat su universiteto dėstytojais ir studentais, pakliuvusiais į sovietų saugumo akiratį.

 

Kviečiame apžiūrėti!

Lt En