Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Medicinos fakultete mokslams eiti taisyklių ištrauka.

1922 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 53, l. 2, 19.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Aukštųjų kursų Medicinos skyriaus klausytojo Jokubo Germano pažymėjimas.

1922 m. kovo 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 122, l. 51.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto 1927 m. pavasario semestro privalomojo kurso paskaitų ir pratybų planas.

1927 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 297, l. 17.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto personalo mokslo darbų sąrašo ištrauka.

[1928 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 17, b. 42, l. 18.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto profesoriai ir studentai laboratorijoje. Trečias iš dešinės – Medicinos fakulteto dekanas profesorius Vladas Lašas.

1930 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-15574.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto profesoriai.

Sėdi iš kairės: prof. E. Landau, prof. P. Raudonikis, prof. K. Buinevičius, prof. V. Tumėnienė, prof. J. Karuža, prof. J. Bagdonas, prof. V. Lašas. Stovi: prof. J. Žilinskas, doc. J. Blažys, prof. P. Mažylis, prof. P. Avižonis, prof. A. Jurgeliūnas, prof. E. Vinteleris.

1931 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-15554.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Statistinės žinios apie Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto studentus ir laisvuosius klausytojus.

1932 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 17, b. 42, l. 24.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Asmenų, kviestų į Vytauto Didžiojo universiteto Klinikų rūmų kertinio akmens ir pamatų pašventinimo iškilmes, sąrašo ištrauka.

1937 m. liepos 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 1032, l. 19.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Britų muziejaus Londone raštas Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetui, kuriame dėkojama už atsiųstą fakulteto mokslo darbų leidinį.

1938 m. rugpjūčio 24 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 17, b. 151, l. 257.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Profesoriaus Prano Mažylio raštas Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto dekanui apie stipendijų skyrimą medicinos kandidatams.

1939 m. sausio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 17, b. 160, l. 5.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Akių klinikos direktoriaus profesoriaus Petro Avižonio raštas Medicinos fakulteto dekanui dėl darbuotojų komandiruočių į Lenkiją ir Vokietiją.

1939 m. birželio 5 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 17, b. 161, l. 74.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Akcinės bendrovės „Spindulys“ sąskaita Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetui už profesoriaus Petro Avižonio knygos „Akių vadovas“ leidimą.

1939 m. gruodžio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 17, b. 160, l. 37.

Lt En