Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Žinios apie Aukštųjų kursų Gamtos skyriaus dėstytojus.

1921 m. spalio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 37, l. 57 a. p., 58.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto skyrių, dėstomųjų mokslų aprašymo ir mokslo eigos taisyklių, patvirtintų fakulteto tarybos, ištrauka.

1922 m. birželio 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 53, l. 6.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto dekano Zigmo Žemaičio pranešimas ekspedicijos Metelių ežerams tirti dalyviams apie ekspedicijos pradžią.

1926 m. birželio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 143, l. 18.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Ištrauka iš Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto paskaitų tvarkaraščio.

[1927 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 1, b. 226, l. 136 a. p., 137.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Zoologijos kabineto kampinis spaudas.

1930 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 226, l. 108.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos-chemijos skyriaus rūmai (pastatas neišlikęs).

XX a. 4 deš. Ekonominės karių bendrovės nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-33686, P-33687.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus N. Šapiro pasiūlymas Matematikos-gamtos fakultetui dėstyti fakultete biochemijos kursą.

XX a. 4 deš.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 1, b. 226, l. 146, 147, 148.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto dekanas, Lietuvos aeroklubo pirmininkas Zigmas Žemaitis (pirmas iš dešinės) Kauno aeroklube sutinkant žymų JAV lietuvių lakūną Feliksą Vaitkų.

1935 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-086154.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto dekano Zigmo Žemaičio skelbimai studentams apie organizuojamą medžių sodinimo dieną.

1936 m. balandžio 27 d. ir 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 155, l. 142, 143.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto reguliamino projekto ištrauka.

1936 m. lapkričio 24 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 1, b. 114, l. 15.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Botanikos katedros 1938–1939 mokslo metų darbo apyskaita.

1939 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 1, b. 226, l. 33, 34.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto studentų susirinkimo protokolas.

1939 m. lapkričio 7 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 1, b. 144, l. 1.

Lt En