Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakulteto tarybos pirmojo posėdžio protokolas.

1925 m. spalio 1 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 141, l. 1, 1 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakulteto 1925–1926 mokslo metų veiklos ataskaita.

1926 m. gegužės 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 95, l. 15, 15 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

1929 m. pavasario semestro statistinės žinios apie Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakulteto studentus ir laisvuosius klausytojus.

1929 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 411, viršelis, 1 a. p., 2.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakulteto laisvojo klausytojo Arnoldo Endzino registracijos lapas.

1930 m. vasario mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 520, l. 15.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai. Pirmas iš kairės sėdi Evangelikų teologijos fakulteto dekanas prof. Povilas Jakubėnas, pirmas iš dešinės stovi Evangelikų teologijos fakulteto prof. Konstantinas Kurnatauskas.

[1930–1933 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-081166.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakulteto reguliamino ištrauka.

1933 m. balandžio mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 163, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Egzaminų, vykusių Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultete, protokolai.

1934 m. birželio 15 d., 1934 m. rugpjūčio 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 160, l. 88.

Lt En