Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento akto, kuriuo skiriami Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai, nuorašas.

1930 m. rugpjūčio 22 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 246, l. 28, 29, 30, 31.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos- gamtos fakulteto profesorius Viktoras Biržiška.

1933 m. Fotostudijos „Modern“ nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-05153.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Inžinieriaus-technologo, Artilerijos tiekimo viršininko Viktoro Biržiškos gyvenimo aprašymas.

1922 m. gruodžio 19 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 74, l. 23.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Kauno universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ekstraordinarinio profesoriaus Viktoro Biržiškos tarnybos lapas.

1941 m. balandžio 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 74, l. 1 a. p., 2, 2 a. p., 3.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Aukštųjų kursų profesorius Kazimieras Būga.

[1900–1924 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-076652.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Aukštųjų kursų profesoriaus Kazimiero Būgos žinių lapas.

1921 m. balandžio 22 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 102, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos švietimo ministro Kazimiero Jokanto prašymas Lietuvos universiteto rektoriui pateikti Lietuvos universiteto profesoriaus Kazimiero Būgos knygų ir rankraščių sąrašus ir įvertinti jų vertę.

1925 m. vasario 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 102, l. 22.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Tadas Ivanauskas.

1946 m. rugsėjo 14 d. A. Fatiejevo nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-00357.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ordinarinio profesoriaus Tado Ivanausko gyvenimo aprašymas.

1930 m. birželio 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 246, l. 7, 8.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Kauno universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ordinarinio profesoriaus Tado Ivanausko tarnybos lapas.

1941 m. vasario mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 246, l. 109 a. p., 110, 110 a. p., 111.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Kalbininkas profesorius Jonas Jablonskis.

[1910 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-075527.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesoriaus Jono Jablonskio laiškas fakulteto dekanui profesoriui Mykolui Biržiškai dėl atsistatydinimo.

1924 m. gruodžio 11 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 253, l. 16, 16 a. p., 16a, 16a a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ordinarinis profesorius Vincas Krėvė-Mickevičius.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-075577.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ordinarinio profesoriaus Vinco Krėvės-Mickevičiaus tarnybos lapas.

1940 m. sausio 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 350, l. 3 a. p., 4, 4 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Poetas, Lietuvos universiteto profesorius Jonas Mačiulis-Maironis.

[1930 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-15636.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto ordinarinio ir garbės profesoriaus Jono Mačiulio-Maironio tarnybos lapas.

1927 m. sausio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 427, l. 13 a. p., 14.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekano Vinco Krėvės-Mickevičiaus raštas universiteto rektoriui dėl fakulteto garbės daktaro laipsnio suteikimo profesoriams Jonui Mačiuliui-Maironiui, Aleksandrui Dambrauskui, J. Endzelinui, Jurgiui Baltrušaičiui ir M. Liubavskiui.

1930 m. sausio 30 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 427, l. 17.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas savo darbo kabinete.

Vilnius, [1967 m.]. Judelio Kacenbergo nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-33652.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ekstraordinarinio profesoriaus Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo aprašymas.

[1923 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 466, l. 38, 39, 40.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ekstraordinarinio profesoriaus Vinco Mykolaičio-Putino tarnybos lapas.

1940 m. kovo 6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 466, l. 48 a. p., 49.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ekstraordinarinis profesorius Kazys Pakštas.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 526, l. 198.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ekstraordinarinio profesoriaus Kazio Pakšto gyvenimo aprašymas.

1924 m. rugpjūčio 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 526, l. 6, 7.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ekstraordinarinio profesoriaus Kazio Pakšto tarnybos lapas.

1931 m. lapkričio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 526, l. 49 a. p., 50.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

Kaunas, 1928 m. Janinos Tallat-Kelpšienės nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A028-P001.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docento Antano Smetonos gyvenimo aprašymas.

1922 m. lapkričio 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 668, l. 2, 3.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docento Antano Smetonos tarnybos lapas.

1927 m. sausio 11 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 668, l. 23 a. p., 24.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Rašytojas Balys Sruoga.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-054219.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ekstraordinarinio profesoriaus Balio Sruogos tarnybos lapas.

1940 m. balandžio 24 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 631, l. 18 a. p., 19.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto garbės daktaras Jonas Šliūpas.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A073-P0964.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto garbės daktaro Jono Šliūpo gyvenimo aprašymas.

[1925 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 736, l. 3, 4.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto garbės daktaro Jono Šliūpo prašymas Medicinos fakulteto dekanui suteikti jam docentūrą.

1925 m. gegužės 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 736, l. 1.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Kunigo Juozo Tumo-Vaižganto paso kortelė.

1920 m. balandžio 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 767, l. 1a, 1a a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docento Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimo aprašymas.

1922 m. rugsėjo 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 767, l. 1, 1 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docento, rašytojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto tarnybos lapas.

1927 m. sausio 11 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 767, l. 13 a. p., 14.

Lt En