Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Namas Panerių gatvėje Kaune, kurio 7-uoju numeriu pažymėtame dviejų kambarių bute Vytautas Kaladė gyveno su motina ir seserim. . [2015 m.]

Google Street View fotonuotrauka.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kauno miesto Vidaus reikalų valdybos Vytautui Kaladei iškeltos administracinės bylos viršelis. 1972 m. balandžio 25 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3,  t. 1, l. 141.

V. Kaladei buvo skirtas 15-os parų administracinis  areštas už triukšmavimą Kauno sporto halėje 1972 m. balandžio 24 d. vykusiame  estradinės muzikos atlikėjų iš Jugoslavijos koncerte. Šiuolaikiniuose koncertuose įprasti žiūrovų šūksniai „Bravo“!, „Pakartot!“ ir kt. tuo metu buvo traktuojami kaip chuliganizmas.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Vytauto Kaladės pareiškimo Kauno miesto Vidaus reikalų valdybai dėl milicininkų savivalės ištrauka. 1972 m. balandžio 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 147.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Liudininkų parodymų, kuriuose liudijama, kad Vytautas Kaladė vadovavo Kauno įvykiuose dalyvavusiems žmonėms, ištraukos. 1972 m. gegužės mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 39, 41, 45, 49, 51.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Vytauto Kaladės sulaikymo protokolas, surašytas Vilniaus m. Spalio rajono Vidaus reikalų skyriaus. 1972 m. gegužės 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 134.

1972 m. gegužės 18 d. vakare, pasibaigus eitynėms Laisvės alėja, V. Kaladė traukiniu išvyko į Vilnių.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Vytauto Kaladės pirštų antspaudai. 1972 m. gegužės 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 103.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Vytautas Kaladė. 1972 m. gegužės 19 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 104.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros iškeltos baudžiamosios bylos Kauno įvykiuose aktyviai dalyvavusiems asmenims pirmojo tomo viršelis. 1972 m. gegužės 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, viršelis.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kauno valstybinio dramos teatro sudaryta Vytauto Kaladės charakteristika. 1972 m. birželio 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 110.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kauno valstybinio dramos teatro sudaryta Vytauto Kaladės charakteristika. 1972 m. liepos 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 111.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Žmonės eina link Kauno miesto sodo pagerbti Romo Kalantos atminimo. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 80.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Žmonės eina link Kauno miesto sodo pagerbti Romo Kalantos atminimo. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 83.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros ir Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus darbuotojų sudaryta žmonių judėjimo 1972 m. gegužės 18 d. iš Vilijampolės link Kauno miesto sodo ir Laisvės alėja link Soboro schema. 1972 m. gegužės mėn.

Žemėlapis.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 59-1.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 82.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros ir Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos darbuotojų sudaryto Asmenų, aktyviai dalyvavusių žmonių susibūrime Kauno miesto sode ir protesto eitynėse vykusiose Kauno gatvėse bei nuotraukose sužymėtų skaičiais, sąrašo ištrauka.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 88.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 476 44/3, t. 1, l. 91.

Vytautas Kaladė stovi tarp Nr. 2 ir Nr. 35 pažymėtų asmenų.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros nutarimas skirti Vytautui Kaladei kardomąją priemonę – suėmimą. 1972 m. gegužės 31 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 98.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Eitynės Laisvės alėja Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 476 44/3, t. 1, l. 66.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Eitynės Laisvės alėja Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 476 44/3, t. 1, l. 90.

Vytautas Kaladė pažymėtas Nr. 1.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Eitynės Laisvės alėja Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1 ap. 58, b. 476 44/3, t. 1, l. 64.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros ir Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus sudaryto Vytauto Kaladės tardymo protokolo ištrauka. 1972 m. gegužės 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 168.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Eitynės Laisvės alėja Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1 ap. 58, b. 476 44/3, t. 1, l. 65.

Iš kairės: 1. Vytautas Kaladė, 2. Rimantas Baužys, 3. Virginija Urbonavičiūtė.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros nutarimas patraukti Vytautą Kaladę kaltinamuoju. 1972 m. birželio 9 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 182.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus sudarytas Vytauto Kaladės tardymo protokolas. 1972 m. birželio 9 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 186‒187.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Eitynės Laisvės alėja Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1 ap. 58, b. 476 44/3, t. 1, l. 78.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Eitynės Laisvės alėja Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1 ap. 58, b. 476 44/3, t. 1, l. 77.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kauno miesto Vidaus reikalų valdybos duomenys apie 1972 m. gegužės 19 d. Kauno miesto centre veikusias milicijos, vidaus kariuomenės ir draugovininkų pajėgas. 1972 m. gegužės 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-105, ap. 1, b. Nr. 23, l. 299.

1972 m. gegužės 19 d. Kaune buvo sutelktos didelės milicijos, vidaus kariuomenės ir draugovininkų pajėgos. Gatvėse budėjo 428 milicininkai, 650 draugovininkų ir vadinamo „sovietinio-partinio aktyvo“ narių, 530 vidaus kariuomenės kariškių. 207 milicininkai budėjo „rezerve“ ir buvo pasirengę imtis aktyvių veiksmų, prasidėjus didesniems neramumams.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Kauno miesto Vidaus reikalų valdybos milicijos postų išdėstymo 1972 m. gegužės 19 d. Kauno m. schema. 1972 m. gegužės 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-105, ap. 1, b. Nr. 23, l. 300.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Sovietinės milicijos darbuotojai malšina eitynes Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 85.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Sovietinės milicijos darbuotojai malšina eitynes Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 86.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Vytauto Kaladės paskutinis žodis pasakytas Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos teisiamojo posėdžio metu. 1972 m. rugsėjo 25 d

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 5, l. 296-300.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos nuosprendžio ištraukos. 1972 m. spalio 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 5, l. 317, 326

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) užvesta Vytauto Kaladės baudžiamosios bylos įskaitos kortelė. 1972 m. birželio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 2.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Buvusi SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Tiumenės srities pataisos darbų įstaigų valdybos Sustiprinto režimo pataisos darbų kolonija Nr. 12, kurioje buvo kalinami pirmą kartą už „sunkius nusikaltimus“ nuteisti asmenys ir kurioje kalėjo Vytautas Kaladė.

Fotonuotrauka paskelbta:

http://safe-rgs.ru/1682-liu-19-ot-kolonii-do-lechebnogo-uchrezhdeniya.html.

Pataisos darbų kolonija 1988 m. buvo reorganizuota į gydymo ir darbo profilaktoriumą. Šiuo metu čia veikia Rusijos federalinės bausmių atlikimo tarnybos Gydymo ir pataisos įstaiga Nr. 19.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Onos Kaladienės, Vytauto Kaladės motinos prašymas Sovietų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto Generaliniam sekretoriui dėl V. Kaladės bausmės atlikimo laiko sutrumpinimo ir leidimo V. Kaladei atlikti bausmę Lietuvos SSR teritorijoje. 1973 m. spalio 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-6, ap. 1, b. 8751, t. 1, l. 31.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Lietuvos SSR prokuratūros raštas Onai Kaladienei dėl galimybės Vytautui Kaladei sušvelninti bausmę ir leidimo ją atlikti Lietuvos SSR teritorijoje. 1973 m. lapkričio 26 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-6, ap. 1, b. 8751, t. 1, l. 31.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Vytauto Kaladės pareiškimas LSSR Aukščiausiajam Teismui. 1989 m. rugsėjo 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 5, l. 396.

„VISI Į MIESTO SODĄ!“ DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA AKTYVAUS 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ DALYVIO VYTAUTO KALADĖS 70‒OSIOMS GIMIMO METINĖMS (LYA)

Vytautas Kaladė ir Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 m. sausio 10 d. dekretu Nr. 491 Vytautas Kaladė (po mirties) buvo apdovanotas.

Fotonuotrauka.

Skelbta: http://laisve.weebly.com/

Lt En