Parodos
Albumai
Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

pratarmė

            1914 m. vasarą prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Jis neaplenkė ir Lietuvos, kuri tuo metu buvo Rusijos imperijos dalis. Šiame kare viena iš pagrindinių Rusijos priešininkių buvo kaizerinė Vokietija. Jos kariuomenė iki 1915 m. rugsėjo mėnesio pabaigos užėmė visą Lietuvą. Vokiečiai įkūrė Oberostą, įvedė okupacinį režimą, sukūrė savo karinę centrinę ir vietos administraciją.

            Siekdama geriau kontroliuoti ir administruoti Lietuvos gyventojus, vokiečių valdžia 1915 m. išleido įsakymus dėl pasų įvedimo, 1916 m. suorganizavo ir atliko gyventojų surašymą.

            Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomas fondas „Lietuvos karinės valdybos viršininkas“ (Nr. 641). Jame sukaupti išlikę dokumentai, atsispindintys pasų išdavimą 1916 – 1918 m.  Vilniaus miesto bei priemiesčių gyventojams. Tai Vilniaus miesto milicijos (policijos) įvairių nuovadų komisariatų ar komendantūros išduotos pažymos asmenims pasams gauti; specialios asmenų kortelės, sudarytos prieš išduodant jiems pasus; paimti iš gyventojų seni Rusijos imperijos vidaus ir užsienio pasai ir parengti nauji (neatsiimti) Oberosto pasai.

            Asmens kortelėje pateikiama nemažai informacijos apie asmenį: vardas, pavardė, mergautinė pavardė, gimimo data arba amžius, gimimo vieta, motinos kalba, gyvenamoji vieta Vilniuje, šeimyninė padėtis, religija ir kt. Dalį šių duomenų (amžių, gimimo vietą) reikia vertinti kritiškai, nes nepridėti juos pagrindžiantys dokumentai. Pažymėtina, kad asmenų kortelės surašytos vokiečių kalba.

            Absoliuti dauguma asmenų kortelių yra su šių asmenų fotonuotraukomis. Kaip taisyklė, tai negatyvai. Pozityvai buvo klijuojami į pasus. Labai dažnai asmens kortelėje nurodyta jos sudarymo data. Dauguma asmens kortelių buvo sudaryta 1916 m., kai kurios 1917 – 1918 m.

            Šios parodos tikslas – parodyti asmens kortelėse ar pasuose esančias žmonių fotonuotraukas. Žinoma, atrinkta ir pristatoma tik labai nedidelė dalis šių įdomių šaltinių apie Vilniaus miesto 1916 – 1918 m. gyventojus. Šiuolaikinių technologijų pagalba foto negatyvai perdaryti ir demonstruojami kaip foto pozityvai. Dėl skirtingos negatyvų fizinės būklės, skiriasi savo ryškumu ir gauti pozityvai.

            Atrinkti 62 foto dokumentai (54 negatyvai ir 8 pozityvai). Juose pavaizduoti 29 vyrai (jų tarpe 1 mažas vaikas) ir 34 moterys. Šiose kortelėse motinos kalbą nurodė (arba pagal pasą) 18 asmenų – jidiš, 30 – lenkų, 8 – lietuvių, 2 – rusų, 3 – vokiečių ir 1 – latvių.

            Jauniausiam Vilniaus gyventojui (sėdinčiam ant motinos kelių) apie 1,5 metų. Vyriausias - 97 metų. Pagal šių žmonių aprangą galima iš dalies spręsti ir apie jų socialinę bei turtinę padėtį. Kai kuriuose foto dokumentuose užfiksuoti šeimų nariai.

            Pateikiant informaciją apie asmenis, naudotasi tiek asmenų kortelėmis, tiek ir milicijos (policijos) nuovadų komisariatų išduotomis pažymomis. Pažymos, beje, išliko ne prie visų asmens kortelių.

            Panaudotos santrumpos: gim. (gimė), m. (metų), gyv. (gyveno), lenk. (lenkų), liet. (lietuvių), rus. (rusų), jid. (jidiš), vok. (vokiečių), lat. (latvių); g. (gatvė), skersg. (skersgatvis), skv. (skveras), km. (kaimas), dv. (dvaras), apsk. (apskritis), gub. (gubernija), išd. (išduotas), sud. (sudaryta), kort. (kortelė).

            Kviečiame žvilgterti kaip atrodė Vilniaus gyventojai prieš 100 metų.

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Juzef Ambrozevič (lenk.) 36 m.

gim. Nemenčinėje, Vilniaus apsk.

gyv. Vilniuje, Ukmergės g. 69

Kort. sud. 1916-05-17

 

F.641, ap. 2, b. 2, l. 211

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Jan Adamovič (lenk.) 97 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Kalvarijų g. 52

Kort. sud. 1916-08-11

 

F.641, ap. 2, b. 2, l. 652

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Juozas Avinas (liet.) 57 m.

gim. Linkmenyse, Švenčionių apsk.

gyv. Vilniuje, Rasų g. 35

Kort. sud. 1916-04-26

 

F.641, ap. 2, b. 4, l. 13

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Sofija Antonenko (rus.) 10 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Žvyro kalno g. 12-2

Kort. sud. 1916-03-13

 

F.641, ap. 2, b. 4, l. 20

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Fania Fruma Ass (jid.) 20 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Švarco skersg. 5-9

Pasas išdt. 1916-07-12

 

F.641, ap. 2, b. 4, l. 98v

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Bliuma Bas (jid.) 45 m.

gim. Butrimonyse, Trakų apsk.

gyv. Vilniuje, Volano g. 10

Kort. sud. 1916-06-15

 

F.641, ap. 2, b. 17, l. 15

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Bronislava Baliukevič (lenk.) 28 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Gurių 20

Kort. sud. 1916-08-09

F.641, ap. 2, b. 17, l. 6

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Juozas Balčiūnas (liet.)

gim. 1866 m. Smilgių dv., Panevėžio apsk.

gyv. Vilniuje, Šv. Jurgio skv. 11-29

Kort. sud. 1916-02-29

F.641, ap. 2, b. 18, l. 7

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Marija Michalovska (lenk.) 15 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Rūdninkų g. 6

Kort. sud. 1916-05-29

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 74

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Vilniaus miesto policijos komendantūros pažyma pasui gauti, išduota Mykolui Eustachijui Brenšteinui

Vilnius , 1916-01-11

F641, ap2, b.18, l.10

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Mykolas Aleksandras Eustachijus Brenšteinas (lenk.)

gim. 1874 m. Telšiuose

gyv. Vilniuje, 1 Uosto g. 6-1

Kort. sud. 1916-03-29

 

F.641, ap. 2, b. 18, l. 11

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Zofija Budrevič (lenk.)

gim. 1896 m. Mitavoje, Mitavos apsk., Kuršo gub.

gyv. Vilniuje, 1 Uosto g. 23-23

Kort. sud. 1916-05-30

 

F.641, ap. 2, b. 19, l. 20

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Motiejus Čepulionis (liet.) 67 m.

gim. Salininkuose, Vilniaus apsk.

gyv. Vilniuje, Šv. Jono g. 31-8

Kort. sud. 1916-05-30

 

F.641, ap. 2, b. 516, l. 363

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Rachmel Šlosberg (jid.) 34 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Šopeno g. 4-20

Kort. sud. 1916-06-15

 

F.641, ap. 2, b. 516, l. 34

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Sara Kagan, merg. Gurvič (jid.) 26 m.

gim. Virbalyje, Suvalkų apsk., Suvalkų gub.

gyv. Vilniuje, Kalvarijų g. 95

Kort. sud. 1916-05-13

 

F.641, ap. 2, b. 225, l. 17

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Kazimieras Kvedaras (liet.) 50 m.

gim. Pasvalyje, Panevėžio apsk.

gyv. Vilniuje, Polocko g. 50

Kort. sud. 1916-02-14

 

F.641, ap. 2, b. 225, l. 334

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Halina Natalija Jasinska (lenk.)

gim. 1894 m. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Labdaros skersg. 2a-4

Kort. sud. 1916-02-10

 

F.641, ap. 2, b. 341, l. 159

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Lėja Maizel, merg. Flaks (jid.) 25 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Ukmergės g. 69-2

Kort. sud. 1916-05-17

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 22

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Mozes Moiber (jid.) 18 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Kijevo g. 6

Kort. sud. 1916-02-08

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 24

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Alina Naruševič (lenk.)

gim. 1880 m. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Šv. Jurgio g. 28-9

Kort. sud. 1918 m. (?)

 

F.641, ap. 2, b. 340, l. 423

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Jan Narkevič (lenk.) 34 m.

gim. Kaune

gyv. Vilniuje, Aušros Vartų g. 12-1

Kort. sud. 1916-05-20

 

F.641, ap. 2, b. 340, l. 399

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Vladislava Michalovska (lenk.) 19 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Rūdninkų g. 6

Kort. sud. 1916-05-29

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 73

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Olga Marija Moenke (vok.)

gim. 1907 m. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Bokšto g. 15

Kort. sud. 1917-07-12

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 86

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Zavel Menkin (jid.) 49 m.

gim. Troškūnuose, Ukmergės apsk.

gyv. Vilniuje, Pylimo g. 10-18

Kort. sud. 1916-06-05

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 141

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Jadviga Nedzviecka, merg. Ratovt (lenk.) 24 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, 1 Uosto g. 22-8

Kort. sud. 1916-05-20

 

F.641, ap. 2, b. 340, l. 385

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Grigorij Matvejev (rus.)

gim. 1868 m. Vilniaus apsk.

gyv. Vilniuje, Vladimiro g. 22

Kort. sud. 1916-03-18

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 51

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Elka Musnicka (jid.) 31 m.

gim. Vidžiuose, Novoaleksandrovsko apsk.

gyv. Vilniuje, Lydos g. 9-3

Kort. sud. 1916-05-22

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 31

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Ana Michalovska, merg. Žoltovska (lenk.) 46 m.

gim. Pagiriuose, Ukmergės apsk.

gyv. Vilniuje, Gedimino g. 50-52

Kort. sud. 1916-02-29

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 74

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Chaim Remogolski (jid.) 38 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Rodūnios g. 18-4

Pasas išdt. 1916-04-19

 

F.641, ap. 2, b. 390, l. 461v

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Vladislav Rogovski (lenk.)

gim. 1898 m. Jašiūnuose, Vilniaus apsk.

gyv. Vilniuje, Didžioji g. 30-10

Pasas išdt. 1916-05-11

 

F.641, ap. 2, b. 390, l. 506v

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Helena Nikonovič (lenk.) 12 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Belmonto 1

Kort. sud. 1916-03-18

 

F.641, ap. 2, b. 340, l. 281

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Anton Valentinovič (lenk.)

gim. 1892 m. Vilniuje

gyv. Vilniuje (gatvės pavadinimas neįskaitomas)

Kort. sud. 1916-02-10

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 396

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Kazimira Rozvadovska, merg. Volovič (lenk.) 35 m.

gim. Betygaloje, Kauno apsk.

gyv. Vilniuje, Šv. Pilypo g. 15-34

Kort. sud. 1916-05-09

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 407

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Stefan Nesel (lenk.) 30 m.

gim. Panevėžyje

gyv. Vilniuje (gatvės pavadinimas neįskaitomas)

Kort. sud. 1916-03-17

 

F.641, ap. 2, b. 340, l. 80

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Joana Milevska (lenk.) 11 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Chivos g. 21-19

Kort. sud. 1916-05-26

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 56

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Vulf Maizel (jid.) 41 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Naujamiesčio g. 16-1

Kort. sud. 1916-09-13

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 149

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Basia Miranska (jid.) 15 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Ukmergės g. 125

Kort. sud. 1916-06-28

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 209

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Aleksander Vierzchnicki (lenk.)

gim. 1898 m. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Didžioji g. 30

Kort. sud. 1916-05-11

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 303

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Anelė Milašiūnaitė (liet.) 27 m.

gim. Anykščiuose, Ukmergės apsk.

gyv. Vilniuje, Jurgio g. 22

Kort. sud. 1916-03-16

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 75

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Ana Viercinska (lenk.) 43 m.

gim. Vadokliuose, Ukmergės apsk.

gyv. Vilniuje, Piromonto skersg. 6-3

Kort. sud. 1916-05-16

 

F.641, ap. 2, b. 311, l. 329

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Julius Rabert (vok.)

gim. 1864 m. Garliavoje, Marijampolės apsk.

gyv. Vilniuje, Suzdalės g. 18

Kort. sud. 1916-01-11

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 222

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Augusta Rudzit (lat.) 35 m.

gim. Romaniškių palivarke, Novoaleksandrovsko apsk.

gyv. Vilniuje, Šv. Jurgio skv. 11-14

Kort. sud. 1916-02-29

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 167

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Elžbieta Römer, merg. Römer (lenk.) 56 m.

gim. Antanašės dvare, Novoaleksandrovsko apsk.

gyv. Vilniuje, Policijos skersg. 20

Kort. sud. 1916-03-29

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 181

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Abram Raines (jid.)

gim. 1876 m. Kaune

 gyv. Vilniuje, Odminių g. 17-17

Kort. sud. 1918-03-29

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 302

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Stanislava Romanovska (lenk.) 20 m.

gim. Raudondvaryje, Vilniaus apsk.

gyv. Vilniuje, Pylimo g. 16-43

Kort. sud. 1916-05-08

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 456

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Marija Rinkevič (lenk.)

gim. 1907 m. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Didžiosios Poguliankos g. 34

Kort. sud. 1918-03-27

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 321

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Chaia Reiza Rubinštein, merg. Kovarska (jid.) 49 m.

gim. Švenčionyse, Švenčionių apsk.

gyv. Vilniuje, Užupio g. 19-4

Kort. sud. 1916-03-21

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 259

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Abram Rozenput (jid.) 17 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Kalvarijų g. 128

Pasas išd. 1916-06-16

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 486v

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Kazimira Masalska, merg. Vaverovič (lenk.) 23 m.

gim. Vilniuje

 gyv. Vilniuje, Volano g. 10

Kort. sud. 1916-05-20

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 287

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Jan Markovski (lenk.) 23 m.

gim. Trakų apsk.

gyv. Vilniuje, (gatvės pavadinimas neįskaitomas)

Pasas išd. 1916-04-27

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 225v

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Josel Movšovič (jid.) 18 m.

gim. Krakėse, Kauno apsk.

gyv. Vilniuje, Vilniaus g. 39-8

Pasas išd. 1916-02-29

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 250v

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Helena Ivanovska (lenk.) 32 m.

gim. Minsko gub.

 gyv. Vilniuje, Šv. Jurgio g. 19-24

Kort. sud. 1916-03-08

 

F.641, ap. 2, b. 515, l. 242

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Anna Šmidt (vok.) 18 m.

gim. Naumiestyje, Marijampolės apsk.

gyv. Vilniuje, Aušros Vartų g. 18

Kort. sud. 1916-03-07

 

F.641, ap. 2, b. 515, l. 445

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Anton Šablinski (lenk.)

gim. 1870 m. Jonavoje, Kauno apsk.

gyv. Vilniuje, 3-oji Šiaudinės g. 45-7

Kort. sud. 1916-05-31

 

F.641, ap. 2, b. 515, l. 114

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Teofilė Šnerpūnaitė (liet.) 19 m.

gim. Šakmušio km., Marijampolės apsk.

gyv. Vilniuje, Vasaros g. 7-2

Kort. sud. 1916-04-13

 

F.641, ap. 2, b. 515, l. 110

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Ana Akinska (lenk.) 16 m.

gim. Vilniuje

 gyv. Vilniuje, Škaplieriaus g. 79

Kort. sud. 1916-05-15

 

F.641, ap. 2, b. 15, l. 34

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Kazimiera Kvedarienė, merg. Gazdauskaitė (liet.) 43 m.

gim. Upytėje ? (Opita), Panevėžio apsk.

gyv. Vilniuje, Polocko g. 50

Kort. sud. 1916-02-14

 

F.641, ap. 2, b. 225, l. 178

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Nikodemas Misiūnas (liet.)

gim. 1874 m. Čepuliškės km., Švenčionių apsk.

gyv. Vilniuje, Didžioji g. 7-6

Kort. sud. 1916-01-19

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 558

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Marija Römer, (lenk.)

gim. 1847 m. Vilniuje

 gyv. Vilniuje, Antakalnio g. 16

Kort. sud. 1916-03-10

 

F.641, ap. 2, b. 414, l. 133

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Marija Misiun, merg. Šidlovska (lenk.) 26 m.

gim. Alšėnuose, Ašmenos apsk.

 gyv. Vilniuje, Škaplieriaus g. 38

Kort. sud. 1916-06-26

 

F.641, ap. 2, b. 312, l. 469

Virtuali paroda "Vilniaus miesto gyventojai 1916-1918 m. foto dokumentuose" (LVIA)

Vulf Breger (jid.) 50 m.

gim. Vilniuje

gyv. Vilniuje, Kijevo g. 48

Kort. sud. 1916-05-03

 

F.641, ap. 2, b. 16, l. 14

Lt En