Parodos
Albumai
„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis (kairėje) su seserimi Monika ir jos vaikais.

Vankiškis (Alytaus rajonas), 1943 m. gegužės 25 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A153-P068.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis su tėvais ir dukterėčia Monika.

Krekštėnai (Alytaus rajonas), 1943 m. gegužės 27 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A153-P066.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio sveikinimas mamai 70-ies metų sukakties proga.

1959 m. liepos 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 190, l. viršelis, 2.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis su mama Konstancija Aliuliene.

[1950–1960 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A152-P088.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Vyskupo Vincento Sladkevičiaus laiškas kunigui Vaclovui Aliuliui.

1965 m. gruodžio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 172, l. 2.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Mamos laiškas sūnui, kunigui Vaclovui Aliuliui.

1967 m. rugpjūčio 6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 190, l. 5, 5 a. p., 6.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio laiškas aktorei Eugenijai Pleškytei.

1971 m. lapkričio 11 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 180, l. 118.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Dukterėčios Irutės laiškas dėdei, kunigui Vaclovui Aliuliui.

1980 m. lapkričio 1 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 191, l. 129.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio laiškas bičiuliams Lietuvoje.

1988 m. spalio 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 153, l. 25.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Pusseserės Onos ir jos vyro Aleksandro Keniaušių laiškas pusbroliui, kunigui Vaclovui Aliuliui.

1992 m. gegužės 9 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 183, l. 25.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Sesės Apolonijos laiškas kunigui Vaclovui Aliuliui.

1993 m. balandžio 7 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 183, l. 44, 44 a. p.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio laiškas bičiuliams ir bičiulėms.

1995 m. vasario 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 169, l. 9.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio MIC laiškas giminaitei Aldonai Barbatavičienei.

1998 m. liepos 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 198, l. 63.

Lt En