Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo delegato, Seimo nario Vaclovo Aliulio kortelės.

1988 m. spalio 22–23 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 71, l. 3, 4.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio kalba Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime.

Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchijos deklaracijos dėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio programos, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rezoliucijos Nr. 14 pataisyto projekto ir rezoliucijos Nr. 15 papildymo tekstai.

1988 m. spalio 21–22 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 128, l. 81–85.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Gydytojos Juntaitės ir vaikų sveikinimas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos nariui, kunigui Vaclovui Aliuliui.

1988 m. spalio 24 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 129, l. 9, 9 a. p.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Stanislovo sveikinimas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos nariui, kunigui Vaclovui Aliuliui.

1988 m. spalio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 129, l. 11 a. p., 11.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

„Naujų knygų“ redakcijos sveikinimas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos nariui, kunigui Vaclovui Aliuliui ir prašymas atsakyti į klausimus.

1988 m. spalio 27 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 129, l. 12.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Sąjūdžio Seimo nario Vaclovo Aliulio kortelė.

1988–1989 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 71, l. 6.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos nario, kunigo Vaclovo Aliulio kreipimasis į kardinolą, arkivyskupą ir vyskupus dėl Lietuvos kunigų dalyvavimo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje.

[1989 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 130, l. 150, 150 a. p.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos posėdis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio būstinėje. Kunigas Vaclovas Aliulis antroje eilėje trečias iš kairės.

Vilnius, 1989 m. sausio mėn. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138481.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas, žurnalo "Katalikų pasaulis" įkūrėjas Vaclovas Aliulis (iš kairės), aktorius Laimonas Noreika ir poetas Marcelijus Martinaitis eina į neeilinę Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo III sesiją Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

1989 m. vasario 15 d. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127226.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Neeilinė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo III sesija Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Jos metu iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena, priimta deklaracija, kuria išreikštas valstybės suvereniteto reikalavimas. Kunigas Kunigas Vaclovas Aliulis dešinėje.

1989 m. vasario 15 d. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127234.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Klausimai kunigui Vaclovui Aliuliui susitikimuose su žmonėmis.

1989 m. sausio 13 d.–1989 m. kovo 30 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 130, l. 10, 11, 12, 19.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio priešrinkiminė konferencija „Lietuvos kelias“ Vilniaus Sporto rūmuose. Iš kairės – aktorius Regimantas Adomaitis ir kunigas Vaclovas Aliulis.

1990 m. vasario 3 d. Jono Juknevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-123086.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio priešrinkiminė konferencija „Lietuvos kelias“ Vilniaus Sporto rūmuose. Kunigas Vaclovas Aliulis priekyje.

1990 m. vasario 3 d. Jono Juknevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-123090.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio II suvažiavimo metu prezidiume sėdi (iš kairės): kunigas Vaclovas Aliulis, poetas Justinas Marcinkevičius.

Vilnius, 1990 m. balandžio 21–22 d. Pauliaus Lileikio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-108051.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Katalikų Bažnyčios Lietuvoje restitucijos akto pasirašymo iškilmės ir šv. Mišios Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos aikštėje.

Aktą pasirašo kardinolas Vincentas Sladkevičius; iš dešinės pirmas – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, antra – Ministrė Pirmininkė Kazimiera Prunskienė, pirmas iš kairės – kunigas Vaclovas Aliulis.

Vilnius, 1990 m. birželio 14 d. Stasio Laukio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-119341.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio sveikinimas kunigui Vaclovui Aliuliui gimtadienio proga.

1991 m. kovo 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 67, l. 4.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ pasirašymo ceremonija Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Prezidiumo posėdžių salėje (dabar – Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salė).

Dokumentus pasirašo LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Kunigas Vaclovas Aliulis antroje eilėje trečias iš kairės.

Vilnius, 1992 m. lapkričio 6 d. Raimundo Šuikos nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-119455.

Lt En