Parodos
Albumai
„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio išrašai iš knygų.

[1950, 1955, 1979 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 64, l. 10, 263, 263 a. p.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio apybraižos „Palūšės bažnyčia ir parapija“ rankraštis.

1954 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 5, l. viršelis, 1, 2, 3.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio rankraščio „Ligoninės pasakojimai“ ištraukos.

1961 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 14, l. 15–16, 23–24 a. p.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio pastabos „Palūšės paminklas senesnis“ T. Šarkaus straipsniui „Medinė Palūšės giesmė“, kuris buvo išspausdintas „Tiesos“ laikraštyje 1968 m. rugsėjo 25 d.

[1968 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 79, l. 6.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio rankraštis (pamokslas) „Kad sunkumai ir skausmas mus keltų“.

1974 m. balandžio 5 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 82, l. 31.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio apybraižos „Apie krikščioniškąją pasaulėžiūrą“ ištrauka.

1974 m. liepos 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 7, l. 1, 1 a. p.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio rankraščio „Ar religija įgimta?“ ištrauka.

[1978–1988 m].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 25, l. 150.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Pranešimas spaudai apie kunigo Vaclovo Aliulio redaguotą katekizmą „Mūsų tikėjimo šviesa“.

1980 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 92, l. 11.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lenkijos episkopato Socialinės žiniasklaidos komisijos pirmininko pavaduotojo kunigo Alojzy Orszulik SAC raštas laikraščio „Katalikų pasaulis“ redaktoriui, kunigui Vaclovui Aliuliui MIC su kvietimu dalyvauti 1989 m. gegužės 20–25 d. vyksiančiame Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos tarybos posėdyje Čenstakavoje.

1989 m. kovo 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 151, l. 87.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Žurnalo „Naujasis židinys“ redakcijos darbuotojai.

Iš kairės: pirmas – kunigas Vaclovas Aliulis, antras – vertėjas, kultūrologas, „Naujojo Židinio-Aidų“ steigėjas ir vyriausiasis redaktorius Petras Kimbrys, trečias – filologas Gediminas Mikelaitis, ketvirta – dailėtyrininkė Giedrė Jankevičiūtė, penktas – filosofas, diplomatas Vytautas Ališauskas.

Vilnius, 1989 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35257.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas, žurnalo „Katalikų pasaulis“ redaktorius (1989–1991), leidyklos „Katalikų pasaulis“ direktorius (1990–1992) Vaclovas Aliulis.

Vilnius, 1990 m. Stasio Laukio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-119272.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio pranešimas „Katalikybės įtaka kultūros tapsmui“, skaitytas Lietuvos kultūros kongrese.

1990 m. gegužės 19 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 35, l. 1, 2, 3.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Leidėjų ir žiniasklaidos atstovų susirinkimo prezidiumo narių Viktoro Aleknos ir Vaclovo Aliulio deklaracija dėl Lietuvos žurnalistų draugijos atkūrimo.

 1991 m. gruodžio 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 135, l. 4.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio MIC straipsnis „Žurnalistinis Jėzaus istorijos tyrimas“ laikraštyje „Lietuvos rytas“.

1995 m. balandžio 22 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 14, l. 109.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

„Vorutos“ leidyklos direktoriaus Juozo Vercinkevčiaus raštas kunigui Vaclovui Aliuliui dėl apybraižos „Palūšės bažnyčia ir parapija“ pristatymo.

1996 m. spalio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 159, l. 6.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio MIC laiškas „Vorutos“ leidyklos direktoriui Juozui Vercinkevičiui dėl knygos „Palūšės bažnyčia ir parapija“ išleidimo, siuntimo ir pristatymo.

1996 m. spalio 29 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 159, l. 7.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio MIC laiškas seseriai Loretai Teresei MICP dėl kunigo Juozo [Zdebskio] dienoraščių rengimo.

1996 m. spalio 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 54, l. 28, 29.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio MIC straipsnis apie kunigą Marijoną Petkevičių.

2002 m. sausio 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 6.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio MIC raštas „Soter“ žurnalo Redakcinės kolegijos pirmininkui, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanui, mons. dr. doc. Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS, dėl recenzijos žurnale „Soter“.

2002 m. birželio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 54, l. 60.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko, arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus padėka kunigui Vaclovui Aliuliui už darbą rengiant naujojo Romos Mišiolo leidimą.

2008 m. rugpjūčio 5 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 67, l. 71.

Lt En