Parodos
Albumai
„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Grupė turistų prie Mašuko kalno Piatigorske. Pirmoje eilėje iš kairės pirmas – kunigas Vaclovas Aliulis.

1972 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35367.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis (pirmoje eilėje antras iš dešinės) su grupe turistų ekskursijoje Tbilisyje.

1973 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A161-P001.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis su bendrakeleiviais pietauja.

JAV, 1980 m. kovo 3–6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A161-P007.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis prie Marijos Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinės šventovės bazilikos.

Vašingtonas (JAV), 1980 m. kovo 3–6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A161-P022.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kairėje – kunigas profesorius Paulius Rabikauskas, centre – kunigas Vaclovas Aliulis, dešinėje – kunigas profesorius Vincentas Pupinis.

Vatikanas, 1980 m. gegužės 19 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A161-P087.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis Kanadoje.

1990 m. liepos 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35430.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis ir gydytojas, prof. Vaidutis Kučinskas Šv. Petro aikštėje Romoje.

1996 m. gegužės 22 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35423

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis žvelgia į Sidnėjaus įlanką iš apžvalgos bokšto.

Sidnėjus (Australija), 1997 m. balandžio 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35431.

Lt En