Parodos
Albumai
V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio darbinimosi Baikalo-Amūro geležinkelio magistralės (BAM'o) statybos medikų korpuse dokumentai.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ataskaitos apie disidentinę ir pogrindžio veiklą faksimilė, kurioje aprašoma ir brolių Andriukaičių antitarybinė veikla.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

2–11 skaidrė: Kratų, atliktų Kaune (Vytenio g. 12–60) ir Klaipėdoje (Gedminų g. 6–64), brolio Petro bute 1976 m. rugsėjo 15 d., protokolų faksimilės.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Pažyma apie V. P. Andriukaičio tėvų bei brolių Remigijaus ir Šarūno reabilitavimą.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 45 piliečių bendra deklaracija. 1979 m. rugpjūčio 23 d.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio tėtis Alfonsas Andriukaitis buvo vienas iš 45 pabaltijiečių, kurie 1979 m. pasirašė kreipimąsį į TSRS, VDR, VFR vyriausybes bei Jungtinių Tautų Generalinį sekretorių dėl Ribentropo-Molotovo pakto padarinių Lietuvai likvidavimo.

2 skaidrė: Europos Parlamento 1983 m. sausio 13 d. rezoliucija „Dėl situacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“. „Seimo kronika“, 2003, sausio 7.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Vardinio balsavimo kortelė „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 1990 m. kovo 11 d.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

2 skaidrė: V. P. Andriukaičio Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataro pažymėjimas.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio politinės-visuomeninės veiklos dokumentai.

Skaidrės:
1–7. VI Lietuvos gydytojų suvažiavimo delegato V. P. Andriukaičio pažymėjimas ir Lietuvos gydytojų sąjungos įstatų projektas. 1989 m.
Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
Lietuvos gydytojų sąjunga atkurta 1989 m. gegužės 19–20 d. Vilniuje vykusiame VI Lietuvos gydytojų suvažiavime, kuriame buvo priimti įstatai, sudaryta Lietuvos gydytojų sąjungos valdyba iš regionų atstovų.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
8–24. V. P. Andriukaičio dalyvavimo Centro frakcijos veikloje dokumentai.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio politinės-visuomeninės veiklos dokumentai.

Skaidrės:
1–3. V. P. Andriukaičio parengtas pranešimas LSDP XXI suvažiavimui. [2000 m.]
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
4–6. Lietuvos parlamentinių partijų susitarimas „Dėl Lietuvos gynybos politikos 2001–2004 m.“
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
7. V. P. Andriukaičio parengtas siūlymo papildyti LR. Konstituciją Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ projektas. 2003 m.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
8–9. LR Seime atstovaujamų politinių partijų frakcijų susitarimo „Dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. II pusmetyje“ projektas. 2011 rugsėjo 7 d.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
10–12. LR Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais“ ir Lietuvos pirmininkavimos Europos Sąjungai metu svarstomo klausimo dosjė. 2011 m.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio politinės-visuomeninės veiklos dokumentai.

Skaidrės:
1. LR Seimo atstovės Europos Parlamente Rūtos Bunevičiūtės pranešimas Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkui V. P. Andriukaičiui dėl Lietuvos stojimo į ES sutarties. 2003 m. balandžio 9 d.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
2. LR Seimo Europos reikalų komiteto posėdžio protokolo išrašas. 2003 m. balandžio 10 d.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
3. V. P. Andriukaičio pasiūlymas dėl straipsnio pakeitimo, liečiančio pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai sąlygų nustatymą. 2003 m.
V. P. Andriukaitis pasiūlė, kad pirmininkavimas taryboms būtų vykdomas remiantis lygios šalių rotacijos principu ne mažiau kaip vienerių metų periodui. Šis principas turi būti pritaikytas atsižvelgiant į politinį ir geografinį ES šalių balansą, šalių įvairovę. Šį signataro pasiūlymą parėmė 83 Konvento nariai. Taip pasiūlymas atsirado ES Konvente ir egzistuoja iki šiol jau naujoje 2007 m. Lisabonos sutartyje.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
4. Europos Konvento nario V. P. Andriukaičio kalba galutinio ES konstitucinės sutarties projekto pateikimo metu. 2003 m. birželio 13 d.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
5. Sutarties dėl Europos Sąjungos ir Europos bendrijos steigimo sutarties pakeitimas. 2007 m.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
6. Ministro Vytenio Povilo Andriukaičio komunikacija. [2014 m.]
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
7–8. Stepono Kairio fondo apskrito stalo diskusija „Astravo atominė elektrinė – perspektyvos“. [2019 m.]
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
9–11. Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir Lietuvos Respublikos Prezidentui „Dėl tolimesnių koordinuotų veiksmų COVID-19 pandemijai įveikti“. [2019 m.]
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Kiti su V. P. Andriukaičiu susiję dokumentai.

Skaidrės:
1–3. V. P. Andriukaičio Nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas, Laisvės kovų dalyvio pažymėjimas ir pažyma „Dėl valstybinės nukentėjusio asmens pensijos ir paramos skyrimo“.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
4. Vytenio universiteto įsteigimo pažymėjimas. 2016 m.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.
5–14. Įvairūs kiti V. P. Andriukaičio pažymėjimai.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Kiti su V. P. Andriukaičiu susiję dokumentai.

1–5. V. P. Andriukaičio aukojimo Vilniaus tremtinių bendrijai dokumentai.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Apie sudarytą Tarybų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos nepuolimo paktą ir jo slaptuosius protokolus (1939 m. rugpjūčio 20 d.).

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos SSR KGB 1989 m. veiklos ataskaitos ištraukos. [1990 m.]

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 3, b. 114, l. 1–2, 12–13.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

VU doc. Kęstučio Žuko 1991 m. sausio 13 d. įvykių prie Vilniaus televizijos bokšto parodymai. 1991 m.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 926, l. 8–12.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Garsaus keliautojo, V. P. Andriukaičio bičiulio G. Ilgūno parengti tekstai apie žygeivius ir keliautojo statutą. 1997 m.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 215, l. 15–16.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko sveikinimas Lietuvai Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio proga. 2010 m. kovo 11 d.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 51, l. 30.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Aštuonių JAV Kapitolijaus Rotundos paveikslų aprašymai.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 286, l. 1.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

JAV prezidento Abraomo Linkolno 1863 m. išleisto Emancipacijos akto (kitaip dar Išlaisvinimo aktas, Išlaisvinimo deklaracija) kopija.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 286, l. 20–21.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Leidiniai, eksponuoti 1996 m. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengtoje parodoje „Lietuvos socialdemokratijai – 100“.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 436.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Parodos „Lietuvos socialdemokratijai – 100“ atidarymo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje akimirkos. 1996 m.

Fotografijos autorius – nenustatytas.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 255.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengtos parodos „Lietuvos socialdemokratijai – 100“ eksponatai. 1996 m.

Fotografijos autorius – nenustatytas.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 255.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Baltarusijos politinio kalinio Socialdemokratų partijos pirmininko Aleksandro Kozulino laiškas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui, buvusiam LR Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui. 2006 m. rugsėjo 8 d.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 130, l. 28.

Lt En