Parodos
Albumai
V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio parengto Lietuvos socialdemokratų partijos programos projekto ištraukos. [1989 m.]

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 8, l. 1–10.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio parengtų LSDP teisinių reformų gairių ištraukos. [1989 m.]

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 8, l. 87–92, 130–132.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deklaracijos „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“ projektas Nr. 1.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 38.

2–4 skaidrės: Kiti Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo parengiamieji dokumentai.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Aukščiausiosios Tarybos pirmosios sesijos dienotvarkės klausimas „Dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo“.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 29.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio įstatymo“ projektas Nr. 5.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 60.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos TSR įstatymo „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“ projektas Nr. 2.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 70.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“ projektas Nr. 4.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 58–59.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos valstybės atstatymo“ projektas Nr. 3.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 48.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos valstybės atstatymo“ projektas.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
Esminis šio Kovo 11-osios Akto projekto skirtumas nuo ankstesnių šio dokumento projektų – V. P. Andriukaičio pasiūlyta pataisa, kuri skelbia, kad „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suverenių galių reiškėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą“. Ši pataisa buvo įtraukta į galutinio Kovo 11-osios Akto tekstą. Ankstesniuose šio dokumento projektuose baigiamoji dalis skambėjo taip: „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suverenių galių reiškėja sieks realizuoti visą Valstybės suverenitetą“.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimosi į visus Lietuvos žmones projektas Nr. 10.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 75.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimosi į Lietuvos tautines bendrijas projektas Nr. 11.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 76.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimosi į TSRS tautas projektas Nr. 9.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 78.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimosi į pasaulio tautas projektas Nr. 7.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 1, l. 79.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Aukščiausiosios Tarybos Sveikatos apsaugos pakomisijo pirmininko V. P. Andriukaičio probleminis 1990 m. gruodžio mėn. planas.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 76, l. 6.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto ištraukos. 1992 m. vasario 26 d.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 254, l. 8–13.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto ištraukos. 1992 m. spalio 7 d.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 212, l. 84–89, 120–122.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PROJEKTO TITULINIS LAPAS SU VISŲ RENGĖJŲ PARAŠAIS. 1992 M. SPALIO 7 D.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento“ referendumui teiktas projektas. 1992 m. gegužės 4 d.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 254, l. 141–143.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl referendumo paskelbimo“ projektas. 1992 m. gegužės 7 d.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 89, l. 26.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Sąjūdžio Centro frakcijos posėdžių protokolai. 1992 m. gegužės 11 d., 13 d.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 89, l. 27–28.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Sąjūdžio Centro frakcijos posėdžio protokolas. 1992 m. birželio 1 d.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 89, l. 29–30.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Konstitucinių problemų derinimo komisijos akto projektas Nr. 3b. 1992 m. liepos 1 d.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 255, l. 170–172.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio parengto Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo projekto ištraukos. 1992 m. gruodžio 17 d.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 255, l. 201–202, 208–210.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio dalyvavimo „Algirdo Brazausko fondo“ veikloje dokumentai. 1998 m.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 865, l. 3, 5–6, 20–21.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos socialdemokratų partijos statuto ištraukos. 1999 m. gegužės 30 d.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.
LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 435, l. 1–2, 10–11.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

LSDP ir LDDP koalicinė sutartis. 2000 m. gegužės 13 d.

LVNA, f. 34, ap. 1, b. 129, l. 3.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Jungiamojo LSDP ir LDDP suvažiavimo protokolas. 2001 m. sausio 27 d.

LVNA, f. 34, ap. 1, b. 138, l. 1–5.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

LSDP ir LDDP jungimosi sutartis. 2001 m. sausio 27 d.

LVNA, f. 34, ap. 1, b. 138, l. 6–7.

 
V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos socialdemokratų partijos įregistravimo pažymėjimas. 2001 m. gegužės 17 d.

LVNA, f. 34, ap. 1, b. 142, l. 43.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

REZOLIUCIJA „DĖL DISKUSIJOS DĖL EUROPOS ATEITIES“. 2003 m. gegužės 29 d.

 

 

REZOLIUCIJA 

DĖL DISKUSIJOS DĖL EUROPOS ATEITIES

2003 m. gegužės 29 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

išklausęs:

- Lietuvos atstovų Konvente dėl Europos ateities informaciją apie Konvento dėl Europos ateities veiklą,

- Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų nuomones Konvento dėl Europos ateities svarstomais klausimais,

pažymi  ypatingą Konvento dėl Europos ateities nagrinėjamų klausimų reikšmę Lietuvos ateičiai ir būsimai jos narystei Europos Sąjungoje ir

sveikina šiuos Konvento dėl Europos ateities laimėjimus:

- galiojančių Europos Sąjungos, Europos Bendrijų ir Euratomo steigimo sutarčių supaprastinimas ir sujungimas į vieną dokumentą,

- Europos Sąjungos teisinio statuso apibrėžimas,

- Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kaip teisiškai privalomo dokumento, įtraukimas į Europos Sąjungos Konstitucinę sutartį,

- valstybių narių parlamentų vaidmens stiprinimas, taip pat subsidiarumo principo įgyvendinimo priežiūra,

- Europos Sąjungos teisės aktų rūšių skaičiaus sumažinimas ir teisės aktų priėmimo procedūros supaprastinimas,

- bendro sprendimo procedūros ir kvalifikuotos daugumos balsavimo taikymo išplėtimas,

- Europos Sąjungos užsienio reikalų ministro pareigybės įsteigimas,

- bendradarbiavimo civilinės ir baudžiamosios teisės srityse stiprinimas,

- išstojimo iš Europos Sąjungos tvarkos nustatymas.

Lietuvos Respublikos Seimas išreiškia susirūpinimą dėl:

- siūlymų stiprinti tarpvyriausybinį metodą mažinant Bendrijos metodo reikšmę – tarp kitų reformų sukuriant Europos Sąjungos Vadovų Tarybos instituciją ir įsteigiant nuolatinio Europos Sąjungos Vadovų Tarybos Pirmininko pareigybę. Tokios reformos keistų Europos Sąjungos institucinę pusiausvyrą ir sudarytų prielaidas atsirasti konkurencijai tarp Europos Sąjungos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos,

- naujų Europos Sąjungos institucijų, įskaitant Europos tautų kongresą, steigimo, nes tai skatintų naujos biurokratijos atsiradimą ir mažintų institucijų efektyvumą,

pabrėžia, kad:

- valstybių narių lygybė yra esminis principas, kurio privaloma laikytis vykdant Europos Sąjungos institucijų reformą. Svarbi valstybių lygybės išraiška - rotacinis pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai;

- Europos Sąjungos institucinės sąrangos reforma turi remtis ir Europos Sąjungos demokratinio įteisinimo bei jos institucijų efektyvumo principais,

- Europos Sąjungos institucijos turi būti stiprinamos taip, kad nebūtų pažeista jautri jų

pusiausvyra,

- Europos Sąjungos sėkmės pagrindas yra Bendrijos metodas, patvirtinantis unikalų jos, kaip valstybių ir piliečių sąjungos, pobūdį. Bendrijos metodas yra ypač svarbus plečiantis Europos Sąjungai ir didėjant jos įvairovei,

- valstybių narių atstovavimo Europos Sąjungos institucijose principai, numatyti Nicos sutartyje, turi būti išlaikomi,

- sutarimas Konvente dėl Europos ateities pageidautinas, tačiau neatmestina galimybė, kad Europos Sąjungos Konstitucinės Sutarties projekte būtų nurodytos kai kurių klausimų alternatyvos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKAS                                                              ARTŪRAS PAULAUSKAS

Teikia:
Seimo narys                                                                             Vytenis Povilas Andriukaitis

 Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

EKSPERTŲ DARBO GRUPIŲ PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ LIETUVOS SEIMO ATSTOVAMS KONVENTE DĖL EUROPOS ATEITIES SVARBIAUSIOS NUOSTATOS. [2003 m.]

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Europos Konvento sutarties dėl Europos Konstitucijos priėmimo projekto ištraukos. 2003 m. birželio 18 d.

Lietuvos delegacijos vadovu Europos Konvente buvo V. P. Andriukaitis. Europos Konventas darbą pradėjo 2002 m. vasario 28 d., baigė 2003 m. liepos 10 d. Tikslas – apsvarstyti Europos Sąjungos ateitį ir parengti siūlymus dėl tolesnių reformų. Buvo aptariama Europos Sąjungos veikla po plėtros, su ja susijusios reformos (ypač institucijų), glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas užsienio politikos ir gynybos srityse.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 2, b. 110, l. 1–6.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos socialdemokratų partijos programos ištraukos. 2005 m. gegužės 14 d.

Dokumento bendraautorius – V. P. Andriukaitis.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 130, l. 1–3, 20–21.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio dalyvavimo Lietuvos rankinio federacijos veikloje dokumentai. 2005–2006 m.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 164, l. 111–112, 123–125, 130–132.

Lt En