Parodos
Albumai
V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio portretas. 1986 m. spalio 22 d. Dailininkas – nenustatytas.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio draugiškas šaržas. Dailininkas – Algimantas Ūža.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) oficialaus susitikimo dalyvių – Eurokomisaro V. P. Andriukaičio ir Europos sveikatos apsaugos ministrų – šaržai. 2019 m.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

LR Aukščiausiosios Tarybos deputato Zbignevo Balcevičiaus draugiškas šaržas Socialdemokratų frakcijai LR Seime.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 3, b. 14, l. 1.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Dailininkės, V. P. Andriukaičio bendražygės Gražinos Didelytės darbai.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

Okupacijos metais G. Didelytė platino draudžiamą spaudą, dalyvavo pogrindinėje veikloje kartu su V. P. Andriukaičiu ir Antano Strazdelio universiteto nariais, apipavidalindavo įvairią universiteto veiklos atributiką. Dar besimokydama Kauno politechnikos institute priklausė kraštotyrininkų būreliui. Dalyvavo Užgavienių, Joninių šventėse, Didžiuosiuose atlaiduose Žemaičių Kalvarijoje. Su etnografais, kraštotyrininkais 8–9 dešimt. ji dalyvaudavo žygiuose, kurie buvo kaip pasipriešinimo okupacijai apraiška. Žygių metu piešdavo istorines vietas, architektūros paminklus, gamtos vaizdus, sutiktus kaimo žmones.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio dukros Rūtos piešinys senelei Liudai Andriukaitienei. Data – nenustatyta.

LVNA, f. 58, dokumentų sąrašas Nr. 1, b. 860, l. 4.

Lt En