Parodos
Albumai
V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Apie parodą

Šių metų rugpjūčio 9 d. sukako 70 metų, kai gimė gydytojas-chirurgas, istorikas, humanistas, progresyviojo sparno visuomenininkų atstovas Lietuvoje, vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos legalizavimo dalyvių, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir kelių Lietuvos Respublikos Seimo kadencijų narys, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Europos Sąjungos komisaras, dabar einantis Pasaulio sveikatos organizacijos specialiojo pasiuntinio visuotinei sveikatos aprėpčiai Europos regione pareigas Vytenis Povilas Andriukaitis.

Šia proga Lietuvos valstybės naujasis archyvas parengė virtualią parodą, iš arčiau supažindinančią su signataro svarbesniais gyvenimo fragmentais.

Parodoje išsamiai apžvelgiama V. P. Andriukaičio biografija. Parodos lankytojai turės progą susipažinti su signataro studijų Kauno medicinos instituto Gydomajame fakultete, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Istorijos fakultete, profesinės, politinės ir visuomeninės veiklos dokumentais, paskaityti jo rengtus straipsnius, konferencijų pranešimus, laiškus, sveikinimus, padėkas, pamatyti gausias fotografijų galerijas ir vaizdo įrašus. Parodoje atskleidžiama V. P. Andriukaičio moksleiviška, studentiška, žygeiviška, kraštotyrinė, disidentinė, pogrindinė veikla.

Parodoje atspindėti tėvo Alfonso Andriukaičio pagrindiniai archyviniai dokumentai (jo disidentinės ir politinės veiklos, tremties Sibire akcentai, knygos „Bausmė be nusikaltimo“ rankraščio fragmentai), mamos Liudos Gikytės-Andriukaitienės archyviniai dokumentai. Taip pat parodoje galima susipažinti ir su V. P. Andriukaičio saugumo stebėjimo ir tardymo dokumentais. Pateikta daug fotografijų ir dokumentų, susijusių su signataro veikla dirbant Europos Komisijoje, Pasaulio sveikatos organizacijos specialiuoju pasiuntiniu Europos regionui.

Svarbus parodos akcentas – kolegų, bičiulių, visuomenės veikėjų atsiliepimai ir palinkėjimai. Už pasidalintas mintis, atsiminimus ir įžvalgas apie signatarą dėkojame:
Ilgametei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai Janinai Stankevičienei, LSDP tarybos narei Renei Jakubėnaitei, Lietuvos estrados dainininkei, Socialdemokračių moterų klubo narei Nijolei Tallat-Kelpšaitei, LSDP Kelmės rajono skyriaus pirmininko pavaduotojai Linai Balčiūnienei, Lietuvos socialdemokratų partijos nariui, europarlamentarui Juozui Olekui, diplomatui, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarui Justui Vincui Paleckiui, LSDP pirmininkei, europarlamentarei Vilijai Blinkevičiūtei, Lietuvos mokslininkui biofizikui, LSDP tarybos nariui Dobilui Kirveliui.

Nuoširdžiai dėkojame:
V. P. Andriukaičio padėjėjai Tatjanai Levickienei, Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto patarėjai viešiesiems ryšiams Ramunei Sakalauskaitei, LSDP Komunikacijos skyriaus vadovui Justinui Argustui, LSDP Centrinės būstinės atsakingajam sekretoriui Justui Pankauskui.

Ypatinga padėka jubiliatui V. P. Andriukaičiui, aktyviai prisidėjusiam prie parodos turinio rengimo ir suteikusiam svarbią konsultacinę pagalbą.

Sveikiname gerbiamą signatarą gražaus jubiliejaus proga!


Parodoje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos valstybės naujojo archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos Respublikos Seimo archyvo fondų ir Vytenio Povilo Andriukaičio šeimos archyvo.

Skaidrės:
1–2. Parodos meninė vizualizacija ir logotipas. 2020 m. Autorius – dail. Jokūbas Zovė. 2021 m.

 

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas 70-ojo jubiliejaus proga. 2021 m.

Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

2 skaidrė: Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo lydraštis. 2021 m. rugpjūčio 9 d.
Iš asmeninio Vytenio Povilo Andriukaičio archyvo.

 

 

 

 

 

Lt En