Apie parodą / ABOUT THE EXHIBITION

Biografijos momentai / ASPECTS OF THE BIOGRAPHY

Apdovanojimai, įvairi atributika / AWARDS, MISCELLANEOUS ATTRIBUTES

V. P. Andriukaičio ir jo šeimos tremties ir saugumo organų agentūrinio stebėjimo bei tardymo dokumentai / DOCUMENTS OF AGENCY SURVEILLANCE AND INTERROGATION OF V.P. ANDRIUKAITIS AND HIS FAMILY IN EXILE BY SECURITY BODIES

Vaikystės, moksleiviško-studentiško laikotarpio fotoakimirkos / PICTURES OF CHILDHOOD, SCHOOL AND STUDENT LIFE

Chirurgo darbo fotoakimirkos. Su kolegomis kardiochirurgais / PHOTOS OF THE SURGEON’S WORK

Politinėje ir visuomeninėje veikloje / POLITICAL AND SOCIAL ACTIVITIES

Europos Komisijos veikloje: fotoakimirkos ir atsiliepimai / PHOTOGRAPHS FROM THE ACTIVITIES OF THE EUROPEAN COMMISSION

Laisvalaikio akimirkos / LEISURE TIME

Kolegų, bičiulių, visuomenės veikėjų, organizacijų atsiliepimai ir palinkėjimai / REFLECTIONS AND WISHES EXPRESSED BY COLLEAGUES, FRIENDS, PUBLIC FIGURES AND ORGANIZ ATIONS

Leidiniai, akademinių studijų, mokslinės-politinės veiklos užrašai, dokumentai, straipsniai, dedikacijos / PUBLICATIONS, NOTES OF ACADEMIC STUDIES, SCIENTIFIC – POLITICAL ACTIVITIES, DOCUMENTS, ARTICLES, DEDICATIONS

V. P. Andriukaičio rengti dokumentai vidaus ir užsienio politikos, Lietuvos socialdemokratų partijos, įstaigų steigimo ir veiklos klausimais / Documents prepared by V.P. Andriukaitis on the issues of domestic and foreign policy, the establishment and activities of the Lithuanian Social Democratic Party, institutions and activities

V. P. Andriukaičio rengti ir skaityti pranešimai / Presentations (reports) prepared and delivered by V.P. Andriukaitis

Ikiteisminio tyrimo V. P. Andriukaičio baudžiamojoje byloje dėl kyšininkavimo dokumentai / DOCUMENTS OF THE PRE-TRIAL INVESTIGATION IN THE CASE OF V.P. ANDRIUKAITIS FOR BRIBERY

V. P. Andriukaičio veiklos Europos Komisijoje dokumentai / DOCUMENTS ON THE ACTIVITIES OF V.P. ANDRIUKAITIS IN THE EUROPEAN COMMISSION

V. P. Andriukaitis Pasaulio sveikatos organizacijos specialiojo pasiuntinio visuotinei sveikatos aprėpčiai Europos regione pareigose: fotoakimirkos, vaizdo ir garso įrašai, veiklos dokumentai / V.P. ANDRIUKAITIS IN THE POSITION OF SPECIAL ENVOY FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN THE EUROPEAN REGION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION: PHOTOS, VIDEO AND AUDIO RECORDINGS, DOCUMENTS ON ACTIVITIES

V. P. Andriukaičio surinkti įvairūs rašytiniai, vaizdo dokumentai, leidiniai / VARIOUS WRITTEN, VIEW DOCUMENTS AND PUBLICATIONS COLLECTED BY V.P. ANDRIUKAITIS

V. P. Andriukaičio kraštotyrinių ekskursijų, turistinių maršrutų po Lietuvą aprašymai, surinkti kelionių dainų tekstai / DESCRIPTIONS OF REGIONAL EXCURSIONS, TOURIST ROUTES AROUND LITHUANIA WRITTEN BY ANDRIUKAITIS, COLLECTED LYRICS OF TRAVEL SONGS

V. P. Andriukaičio sūnaus Gedimino su bendražygiais 2008 metais organizuotos ekspedicijos „Lapteviečių pėdomis“ fotoalbumas / A PHOTO ALBUM OF THE EXPEDITION “FOLLOWING IN THE FOOTSTEPS OF THE LAPTEVIANS" ORGANIZED IN 2017 BY V.P. ANDRIUKAITIS’ SON GEDIMINAS WITH HIS ASSOCIATES

Laiškai, kvietimai / LETTERS, INVITATIONS

Padėkos, sveikinimai / LETTERS OF APPRECIATION, GREETINGS

Draugiški šaržai, piešiniai / FRIENDLY CARICATURES, DRAWINGS

Justino Marcinkevičiaus kiemelio atidarymas Prienuose / OPENING OF THE YARD OF JUSTINAS MARCINKEVIČIUS IN PRIENAI

Vaizdo įrašai / VIDEO RECORDINGS

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų ir Naujųjų metų! Signataro Vytenio Povilo Andriukaičio atvirukų kolekcija / MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR! POSTCARDS COLLECTION OF SIGNATORY VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Naudingos nuorodos / Useful links

Parodos
Lt En