Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos centrinio valstybės archyvo paroda „Tarpukario Lietuvos uniformos“

Lietuvos centrinis archyvas pristato virtualią parodą apie tarpukario Lietuvos uniformas, parengtą stacionarios parodos pagrindu.

Specialieji drabužiai – uniformos buvo ir yra svarbus veiksnys bendruomenėje, asmenų ir grupių santykiuose. Asmenys, vilkėdami uniformas, aplinkai transliuoja vizualines užuominas. Iš dėvinčiojo uniformą yra tikimasi tam tikro elgesio, jis imamas sieti su tam tikru socialiniu statusu, vaidmeniu. Uniformos yra neatsiejamos nuo tokių temų kaip individualumas ir subordinacija, savikontrolė ir identiteto vizualinė išraiška. Šie drabužiai padeda atskirti „savus“ nuo „pašalinių“, sustiprinti esamą hierarchiją, gali būti skirti padėti išsiskirti iš minios ar pasislėpti. Iki šiol nesutariama, kiek stipriai reglamentuota turi būti apranga, kad ji būtų priskiriama uniformų kategorijai. Ar kiekviena aprangos detalė turi būti standartizuota, ar uniformą gali sudaryti tik keli elementai, dėvimi kartu su individualiai pasirinktomis aprangos detalėmis?

Parodoje „Tarpukario Lietuvos uniformose“ galima išvysti įvairių valstybės įstaigų, organizacijų uniformų projektų piešinius, uniformų aprašymus ir asmenų, dėvinčių uniformas, nuotraukas. Rašytiniai uniformų aprašymai, projektų piešiniai atskleidžia kaip jų kūrėjai konceptualizavo uniformą, kaip suprato jos paskirtį ir būdą, kaip ji turėtų būti dėvima. Piešiniai lieti akvarele, dailinti tušu, dalis jų – restauruoti.

Didžiausią parodos dalį sudaro Lietuvos Respublikos kariuomenės uniformų projektų piešiniai. Tik paskelbus nepriklausomybę, prioritetai buvo skiriami ne kariuomenės aprangai, o karių fiziniam ir taktiniam parengimui. Husarų pulko istoriją nagrinėjęs kapelionas J. Vaišnoras aprašė „labai keistą“ pirmųjų raitelių išvaizdą: „[…] inteligentas su plonais batukais, klierikas su ilga sutana, ūkininkas su klumpėmis ar vyžomis“. Tačiau kaip liudija parodos eksponatai, 1920–1923 m. buvo dedamos rimtos pastangos suvienodinti Lietuvos kariškių uniformas, dėmesys buvo kreipiamas į patogumą, estetiką, buvo dairomasi po tuometines kariškių uniformų madas. Parodoje taip pat eksponuojami Lietuvos moksleivių, sukarintų organizacijų, policininkų, medikų, Susisiekimo ministerijos darbuotojų uniformų projektų piešiniai, nuotraukos. Didžioji dalis parodos eksponatų visuomenei pristatomi pirmą kartą.

Kviečiame apžiūrėti parodą!

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės ulonų pulko šalmų (kaskų) projekto piešinys ir aprašymas.

1920 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 384, ap. 2, b. 83, l. 67, 67.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės raitininkų ir pėstininkų uniformų projektų piešiniai.

1920 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 384, ap. 2, b. 83, l. 78, 82.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinio štabo raportas krašto apsaugos ministrui Baliui Sližiu dėl Lietuvos kariuomenės uniformos.

1922 m. gegužės 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 384, ap. 2, b. 82, l. 307, 307ap, 308.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės karinių dalinių vadų ir kitų specialiųjų kariškių skiriamųjų ženklų projekto piešinys.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 2.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės rangų ir karinių dalinių skiriamųjų ženklų projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 1, 3.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės rangų ir karinių dalinių skiriamųjų ženklų projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 4, 5.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės uniformos galvos apdangalų projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 6, 7.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės raitijos generolo leitenanto, Generalinio štabo pulkininko leitenanto ir Krašto apsaugos ministerijos vyriausiojo leitenanto uniformų projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 15, 10, 9.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės motorizuotosios divizijos kariškio-vairuotojo uniformos ir kareivio vasaros uniformos projekto piešinys.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 20.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės junkerio (atitiko eilinio ar puskarininkio laipsnį) uniformos ir kareivio, vilkinčio miline, projekto piešinys.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 11.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės kulkosvaidininkų kuopos kareivio, raitosios žvalgybos komandos kareivio, raitijos baterijos grandinio kareivio ir raitijos baterijos kapitono uniformų projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 13, 14.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės pėstininkų pulko pulkininko leitenanto, vilkinčio miline, Baltgudžių bataliono adjutanto ir Mokomojo eskadrono kareivio uniformų bei raitijos kareivio, vilkinčio miline, projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 12, 16.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės husarų (gusarų) pulko kareivio uniformos projekto piešinys.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 17.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos kariuomenės ulonų pulko kareivio ir 3-iojo dragūnų Geležinio Vilko pulko kareivio uniformų projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 18, 19.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos valdybos kariškio ir husarų (gusarų) pulko kariškio-invalido uniformų projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 21, 22

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Gailestingųjų seserų uniformos projektų piešiniai.

[1923 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1126, ap. 4, b. 31, l. 23.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Kupiškio kariuomenės įgulos ligoninės medicinos seserys.

[1936–1937 m.]. Juozo Karazijos nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 4-04438.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Grupė medicinos darbuotojų sode.

Marijampolė, [1918–1940 m.]. I. Fridbergo nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-14071.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos jūros šaulių uniformos ir skiriamųjų ženklų projekto piešinys.

[1934–1936 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 561, ap. 2, b. 4577, l. 5.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos jūros šaulių uniformos projektų piešiniai.

[1934–1936 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 561, ap. 2, b. 4577, l. 7, 8.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos jūros šaulių uniformos detalių projektų piešiniai.

[1934–1936 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 561, ap. 2, b. 4577, l. 3, 4.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos moterų šaulių uniformos piešiniai.

[1939 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 561, ap. 2, b. 4493, l. 23, 27, 32.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos moterų šaulių uniforminės skrybėlės piešinys.

[1939 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 561, ap. 2, b. 4493, l. 38.

 

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Šiaulių moksleivės skautės.

Šiauliai, [1930 m.]M. Cholimliausko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-40242.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Muitininko Juozo Gruodžio sūnūs, vilkintys skautų uniformas. Iš kairės: Bonifacas, Jonas, Vladas, Vitalis Gruodžiai.

Jurbarkas, [1939 m.]. K. Levino nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-40246.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Skautų uniformos dėvėjimo taisyklės.

1931 m. rugsėjo 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 576, ap. 5, b. 227, l. 1, 2.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos pasienio policininkas šalia specialios talpos, kurioje buvo gabenama kontrabanda.

Kaunas, [1918–1940 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 4-03485.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Kelių policininkas reguliuoja automobilių eismą.

Kaunas, [XX a. 3–4 deš.]. 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 576, ap. 3, b. 6756, l. 13.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento parengtas Policijos uniformos pakeitimo projektas.

1933 m. sausio 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 394, ap. 6, b. 194, l. 149.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko gaisrininkų komanda.

[1918–1940 m.].

LCVA, P-04674.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Aukštesniosios technikų mokyklos moksleivių uniformų piešiniai.

[1919 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 386, ap. 1, b. 58, l. 405, 406, 407.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos [geležinkelių] tarnautojų uniforminės kepurės projekto piešinys.

1931 m. spalio 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 386, ap. 1, b. 58, l. 33.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos pašto tarnautojų uniforma.

[1932 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 386, ap. 1, b. 58, l. 217.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos valstybinių garlaivių tarnautojų uniformos projektas.

[1936 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 386, ap. 1, b. 58, l. 165.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tarnautojų uniformų, darbo ir specialiųjų drabužių išdavimo ir dėvėjimo taisyklės.

1939 m. liepos 29 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 386, ap. 1, b. 58, l. 14, 15, 16.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Mergaičių mokyklinės uniformos projekto piešinys. [1936–1940 m.]. Uniformą vilkinti gimnazistė.

Kupiškis, [1930 m.]. Juozo Karazijos nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 2, b. 2153, l . 107, 4-04669.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Berniukų mokyklinės vasaros uniformos projekto aprašymas ir piešinys.

[1936–1940 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 2, b. 2153, l . 101,103a.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Mergaičių mokyklinės vasaros uniformos projekto aprašymas ir piešinys.

[1936–1940 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 2, b. 2153, l . 292, 293, 294.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

Mergaičių mokyklinės uniformos projektų piešiniai.

[1936–1940 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 2, b. 2153, l . 108, 109, 110.

„UNIFORMOS TARPUKARIO LIETUVOJE“

S. Karmazo ir S. Sedlecko kareiviškų uniformų ir civilių rūbų siuvykla Jūros gatvėje.

Tauragė, 1937 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-116802.

Lt En