Parodos
Albumai
„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Toronto lietuvių vaikų choras „Žvaigždutė“.

Antroje eilėje iš kairės: 3. mokytoja Filis Linartaitė-Dagienė, 4. choro vadovas Steponas Karvelis, 5. mokytoja Emilija Sasnauskaitė. Kanada, Ontarijo provincija, Torontas. [1923–1940 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17378, ap. 1, b. 4, l. 7.

Chorą rėmė Sūnų ir dukterų Kanados lietuvių savitarpinės pašalpos draugija, įkurta 1924 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Monrealio lietuvių jaunimo choras.

Kanada, Kvebeko provincija, Monrealis. 1932 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 26.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Toronto lietuvių choras „Banga“.

Kanada, Ontarijo provincija, Torontas. 1939 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17378, ap. 1, b. 4, l. 15.

Chorą rėmė Sūnų ir dukterų Kanados lietuvių savitarpinės pašalpos draugija, įkurta 1923 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Toronto lietuvių studentų choras.

Kanada, Ontarijo provincija, Torontas. 1939 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17378, ap. 1, b. 4, l. 16.

Chorą rėmė Sūnų ir dukterų Kanados lietuvių savitarpinės pašalpos draugija, įkurta 1923 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Monrealio lietuvių jaunimo choras.

Kanada, Kvebeko provincija, Monrealis. 1942 m. gegužės 17 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17378, ap. 1, b. 4, l. 11.

Chorą rėmė Sūnų ir dukterų Kanados lietuvių savitarpinės pašalpos draugija, įkurta 1923 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Toronto lietuvių moterų choras.

Kanada, Ontarijo provincija, Torontas. 1945 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17378, ap. 1, b. 4, l. 19.

Chorą rėmė Sūnų ir dukterų Kanados lietuvių savitarpinės pašalpos draugija, įkurta 1923 m.

Lt En