Parodos
Albumai
„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Kembridžo lietuvių choras „Laisvė“.

JAV, Masačiusetso valstija, Kembridžas. 1911 m. gegužės 4 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 1, b. 216, l. 1.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Niujorko lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Niujorkas, Bruklino rajonas. 1914 m.

Nuotraukos autorius M. Kičas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 1.

Chorą Lietuvių dainų ir muzikos draugija įkūrė 1912-08-29, jis  veikė iki 1983 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Niujorko lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Niujorkas, Bruklino rajonas. 1916 m.

Nuotraukos autorius R. Kručas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 7.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Niujorko lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Niujorkas, Bruklino rajonas. 1927 m.

Nuotraukos autorius R. Kručas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 18.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Niujorko lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Niujorkas, Bruklino rajonas. 1940 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 39.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Bruklino lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Niujorkas, Bruklinas. 1923 m.

Nuotraukos autorius R. Kručas. Nuotrauka iš JAV lietuvio Jono Puodžiūno-Gužo asmeninės nuotraukų kolekcijos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 175, l. 57.

Choras įkurtas 1912 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Niujorko lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Niujorkas, Bruklino rajonas. 1970 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 63.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Bingamtono lietuvių choras „Aušra“.

JAV, Niujorko valstija, Bingamtonas. 1915 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 3.

Chorą rėmė Susivienijimas lietuvių Amerikoje.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Vorčesterio lietuvių choras „Aidas“.

Antroje eilėje iš kairės: 5. choro dirigentas J. Dirvelė. JAV, Masačiusetso valstija, Vorčesteris (Worcester). 1920 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 13.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Vorčesterio lietuvių choro „Aidas“ merginų grupė.

Antroje eilėje iš kairės: 3. grupės vadovė Jozefina (Žozefina) Korsakienė. JAV, Masačiusetso valstija, Vorčesteris (Worcester). 1940 m. Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 42.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Vorčesterio lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Masačiusetso valstija, Vorčesteris (Worcester). [1954 m.].

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 54.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Šenando lietuvių choras „Aidas“.

Trečioje eilėje iš kairės: 1. choro direktorius Vytautas Judzentavičius. JAV, Pensilvanijos valstija, Šenandas (Shenandoah). 1922 m.

Nuotraukos autorius V. Judzentavičius.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 30.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Niujorko lietuvių choras „Lyra“.

JAV, Niujorkas. 1923 m.

Nuotrauka iš JAV lietuvio Jono Puodžiūno-Gužo asmeninės nuotraukų kolekcijos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 175, l. 58.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Broktono lietuvių choro „Liuosybė“ nariai iškyloje.

Antroje eilėje iš kairės: 14. choro vadovas Mykolas Budrikus, 15. choro mokytojas Edvardas Šugeris. JAV, Masačiusetso valstija, Laurensas, Klevų parkas. 1930 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 1, b. 215, l. 8.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Broktono lietuvių vyrų choras.

Iš kairės: 1. Kazimieras Ustupis, 2. Pranas Čereška, 3. Aleksandras Lukoševičius, 4. Juozas Lukaševičius, 5. Jonas Petruškevičius, 6. Jonas Šmitas, 7. Vincas Juodaikis, 8. choro vadovas Albertas J. Pocius, 9. Antanas Valuntukevičius, 10. Jurgis Steponavičius, 11. Jonas Sastavičius, 12. Povilas Baronas. JAV, Masačusetso valstija, Broktonas. 1959 m. kovo 9 d.

Nuotraukos autorius Stenly A. Bauman.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 50.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Čikagos lietuvių choro „Aidas“ vinjetė.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. 1930 m.

Vinjetė sukurta Čikagos fotostudijoje „Brother's Studio“.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 37.

Choras įkurtas 1911 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Čikagos lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. [1925–1940 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 71, l. 45.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Čikagos lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. [1930–1940 m.]

Čikagos fotostudijos „Desmond Photographere“ nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 55.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Čikagos lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. 1956 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 49.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Čikagos lietuvių choras „Aidas“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. 1961 m.

Čikagos fotostudijos „Firestone Studio“ nuotrauka. .

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 53.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Scena iš Čikagos lietuvių choro „Aidas“ pastatytos operetės „Grigutis“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. [1940–1960 m.]

Čikagos fotostudijos „Tony's photo service“ nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 14.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Scena iš Čikagos lietuvių choro „Aidas“ pastatytos operetės „Grigutis“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. [1940–1960 m.]

Čikagos fotostudijos „Tony's photo service“ nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 17.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Scena iš Čikagos lietuvių choro „Aidas“ pastatytos Miko Petrausko operos „Birutė“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. [1940–1960 m.]

Čikagos fotostudijos „Tony's photo service“ nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 15.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Scena iš Čikagos lietuvių choro „Aidas“ pastatyto spektaklio-miuziklo „Blinda“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. [1940–1960 m.]

Čikagos fotostudijos „Tony's photo service“ nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 18.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Scena iš Čikagos lietuvių choro „Aidas“ pastatytos Daratos Murelienės operetės „Kada kaimas nemiega“.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. 1961 m. balandžio 16 d.

Čikagos fotostudijos „Tony's photo service“ nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 13.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Čikagos lietuvių choro „Aidas“ koncertas, skirtas choro įkūrimo 50-osioms metinėms paminėti.

JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga. 1961 m. balandžio 16 d.

Nuotraukos autorius M. Biliūnas, Čikagos fotostudija „Firestone Studio“.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 52.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Čikagos lietuvių choro „Aidas“ koncertas, skirtas choro įkūrimo 60-mečiui paminėti. JAV, Ilinojaus valstija, Čikaga.

1972 m.

Nuotrauka iš JAV lietuvių laikraščio „Laisvė“ redakcijos nuotraukų kolekcijos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 173, l. 75.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Niujorko lietuvių choras „Pirmyn“.

JAV, Niujorkas. [1920–1940 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 50.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

JAV lietuvių choras.

JAV. [1920–1940 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 27.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Voterberio lietuvių choras „Vilija“.

JAV, Konektikuto valstija, Voterberis (Waterbury). [1920–1940 m.].

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 30.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Šenando lietuvių choras „Lyra“.

Trečioje eilėje iš kairės: 1. choro direktorius Vytautas Judzentavičius. JAV, Pensilvanijos valstija, Šenandas (Shenandoah). [1920–1940 m.]

Nuotraukos autorius V. Judzentavičius.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 42.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Niujorko lietuvių choras „Sietynas“.

JAV, Niujorkas. 1946 m. Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 56.

Chorui vadovavo muzikos mokytojas V. Zukas.

Lt En