Parodos
Albumai
„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Lietuvių darbininkų apšvietos draugijos Pietų Amerikoje 1-os kuopos choras „Laisvė“.

Argentina, Buenos Airės. 1927 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 13698, ap. 1, b. 68, l. 34.

Chorą Lietuvių darbininkų apšvietos draugija Argentinoje įkūrė  1928 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Argentinos liaudies teatro choras.

Argentina, Buenos Airės. [1940 m.]

Spaudinys.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 13698, ap. 1, b. 36, l. 11.

Choras įkurtas 1931 m., vadovavo Ignas Andrijauskas.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Argentinos lietuvių klubo „Kultūra" vaikų choro koncertas.

Argentina,  Buenos Airės provincija, Bernalas. 1956 m. spalio 20 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 13698, ap. 1, b. 68, l. 229.

Argentinos lietuvių klubas „Kultūra“ veikė 1955–1960 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Brazilijos lietuvių meno mėgėjų ratelio „Rytas“ choras.

Brazilija, San Paulas. [1935–1944 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17530, ap. 1, b. 4, l. 31.

Brazilijos lietuvių meno mėgėjų ratelis „Rytas“ veikė 1935–1947 m.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Brazilijos lietuvių meno mėgėjų ratelio „Rytas“ choras.

Pirmoje eilėje iš kairės: 4. choro vadovas J. Stankūnas. Brazilija, San Paulas. [1935–1944 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17530, ap. 1, b. 4, l. 32.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

San Paulo lietuvių chorų „Rytas“, „Bendruomenė“, „Vyčiai“ ir „Viltis“ koncertas, skirtas Vasario 16-ąjai.

Brazilija, San Paulas. 1939 m. vasario 11 d.

Spaudinys.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 13698, ap. 1, b. 36, l. 46 atv.

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

Urugvajaus lietuvių liaudies teatro choras.

Pirmoje eilėje iš kairės: 3. choro vadovas Stasys Krašauskas. Urugvajus, Montevidėjas. 1938 m.

Spaudinys.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 13698, ap. 1, b. 36, l. 34 atv.

Urugvajaus lietuvių liaudies teatras Urugvajaus lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos iniciatyva įsteigtas 1933 m.

Lt En