Parodos
Albumai
TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

N. GOGOLIS. „VEDYBOS“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, A. KUČEROVAS, REŽ. R. JUKNEVIČIUS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1951 M.

LLMA. F. 160, ap. 3, b. 36, l. 4, 11.

Spektaklio programa

V. Ivanauskas (Podkoliosinas)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

K. GOLDONIS. „TIKRASIS DRAUGAS“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. R. JUKNEVIČIUS, V. JASINSKAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1952 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 7, l. 1, 3.

Spektaklio programa

Tarno kostiumo eskizas

F. 160, ap. 3, b. 45, l. 5.

A.Ignatavičiūtė (Rozaura), N.Vijeikytė (Kolombina)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„AMERIKONIŠKOJI TRAGEDIJA“. T. DREIZERIO ROMANO N. BAZILEVSKIO INSCENIZACIJA. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. V. JASINSKAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1954 M.

LLMA. F. 160, ap. 3, b. 52, l. 12, 16, 20.

Spektaklio afiša

M. Valančius (Klaidas Grifitsas), R. Grincevičius (Artūras Kinsela)

M. Černiauskaitė (Roberta Alden), M. Valančius (Klaidas Grifitsas)

 

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„OLESIA“. A. KUPRINO APYSAKOS E. GALPERINOS INSCENIZACIJA. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1954 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 3, l. 9.

Spektaklio scenovaizdis

LLMA. F. 160, ap. 3, b. 61, l. 9.

Spektaklio scena. A. Žadeikis (Jevpsichijus Afrikanovičius, centre)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

MOLJERAS. „TARTIUFAS“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. A. KUPSTAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1955 M.

LLMA. F. 160, ap. 3, b. 64, l. 18, 29.

V. Gruodytė (Elmira), N. Bernotas (Tartiufas)

Spektaklio scena

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

V. ŠEKSPYRAS. „ROMEO IR DŽIULJETA“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. V. LIMANTAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1955 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 178, l. 4. 

J. Čeičytė prie spektaklio afišos

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 5, l. 1.

Spektaklio scenovaizdžio eskizas

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

V. ŠEKSPYRAS. „ROMEO IR DŽIULJETA“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. V. LIMANTAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1955 M.

LLMA. F. 160, ap. 3, b. 67, l. 24.

Antrame plane centre kaunasi B. Barauskas (Benvolijus) ir N. Bernotas (Tebaldas)

LLMA. F. 676, ap.  1, b. 3, l. 12.

Džiuljetos ir Tebaldo kostiumų eskizai

LLMA. F. 160, ap. 3, b. 67, l. 34.

M. Černiauskaitė (Džiuljeta), V. Kancleris (Romeo) ir J.Paplauskas (Fra Lorencas)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

A. LIOBYTĖ. „MEŠKOS TROBELĖ“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. N. BERNOTAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1956 M.

LLMA. F. 160, ap. 3,  b. 71, l. 14, 16.

Spektaklio afiša

A. Tamoliūnaitė (Voverytė), R. Grincevičius (Karaliūnas)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

K. SAJA. „SEPTYNIOS OŽKENOS“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. V. JASINSKAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1957 M.

LLMA. F. 160, ap. 3, b. 77, l. 5, 14, 17.

J. Paplauskas (Vaičiulis), E. Karanauskas (Daračius)

L. Kerniūtė (Ziuzana Poškienė), B. Juškevičius (Bonifacas Poškus)

E. Čepulis (Adomas Grigutis), B. Juškevičius (Bonifacas Poškus), E. Ignatavičiūtė (Justina Grigutienė)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

I. VOINOVIČIUS. „VASARVIDŽIO AUDRA“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. V. JASINSKAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1958 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 3, l. 18, 23.

Spektaklio programa

Spektaklio scenovaizdžio eskizas

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

P. KOHAUTAS. „ŠITOKIA MEILĖ“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. B. KODOKOLOVIČIUS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1958 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 3, l. 25.

Scenovaizdžio eskizas

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„GYLYS“. E. VOINIČ ROMANO A. ŽALIAVUŽSKIO INSCENIZACIJA. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. A. ŽADEIKIS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1959 M.

LLMA. F. 676, ap. 1. b. 3, l. 30, 31.

Spektaklio scenovaizdžio eskizai

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

A. PARNIS. „AFRODITĖS SALA“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. V. LIMANTAS. ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS. 1960 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 12, l. 10.

Scenovaizdžio eskizas

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

V. ŠEKSPYRAS. „OTELAS“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. V. JASINSKAS. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS. 1960 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 7, l. 8, 10.

Spektaklio programa

Kostiumo eskizas

LLMA. F. 160, ap. 3, b. 99, l. 89.

M. Dičpetrytė (Desdemona), V. Kancleris (Otelas)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. MARCINKEVIČIUS. „KRAUJAS IR PELENAI“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. K. KYMANTAITĖ. LIETUVOS TSR VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS. 1961 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 17, l. 8; 

Scenovaizdžio eskizo nuotrauka

LLMA. F. 200, ap. 3, b. 189, l. 45, 46.

V. Derkintis (Dzidorius), J. Lalas (Pijus Daunys), L. Kupstaitė (Motina Daunienė)

J. Berūkštytė (Rasiuka)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

K. SAJA. „NERIMAS“. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. K. KYMANTAITĖ. LIETUVOS TSR VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS. 1962 M.

LLMA. F. 200, ap. 3, b. 201, l. 7 a. p., 8, 11, 57.

Spektaklio programa

M. Rasteikaitė (Janina), A.Rosenas (Rimas)

V. Derkintis (Raudys), J. Lalas (Paulius), M. Rasteikaitė (Janina)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„O AUŠROS ČIA TYKIOS...“. B. VASILJEVO APYSAKOS J. LIUBIMOVO IR B. GLAGOLINO INSCENIZACIJA. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. G. ŽILYS. LIETUVOS TSR VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS. 1974 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 16, l. 3.

Neįgyvendintas kostiumo eskizas

Lt En