Parodos
Albumai
TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

PIRMOJI J. ČEIČYTĖS SCENOGRAFIJOS ESKIZŲ PARODA KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRE. 1959 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 178, l. 7; 

Dailininkė savo darbo kambaryje teatre

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 180, l. 3, 4.

Dekoracijų cecho bendradarbiai A. Baltinas, J. Čeičytė, J. Šlyžius atidarytoje parodoje 

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

PIRMOJI J. ČEIČYTĖS PERSONALINĖ SCENOGRAFIJOS IR TAPYBOS PARODA. 1982 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 1, 2.

Parodos atidaryme kalba R. Budrys. Iš kairės stovi A. Mažuolis, R. Songailaitė, A. Brazaitis, M. Giedrys, A. Gudaitis, I. Žemaitytė, J. Čeičytė, I. Trečiokaitė-Žebenkienė, G. Jokūbonis, K. Bogdanas

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 198, l. 2, 19.
Dailininkę sveikina skulptorė E. Matulaitė (pirma iš kairės)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS DAILĖS PARODŲ RŪMUOSE KATALOGAS. 1989 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 70.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS GALERIJOJE „VARTAI“ KATALOGAS. 1991 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 86.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS GALERIJOJE „VARTAI“ SKELBIMAS. 1994 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 88.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS GALERIJOJE „VARTAI“ SKELBIMAS. 1997 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 91.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS LIETUVOS TEATRO SĄJUNGOJE SKELBIMAS. 1997 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 101.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

PO J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS VILNIAUS ROTUŠĖJE. 1998 M. KOVO 3 D.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 199, l. 1.

1 eilėje: D. Tomkutė ir R. Bagdzevičius; 2 eilėje: A. Petrulis, G. Balandytė, J. Čeičytė, G. Kaukaitė ir V. Ciplijauskas; 3 eilėje: A. Jablonskienė

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS VILNIAUS ROTUŠĖJE SKELBIMAS. 2000 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 109.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS VILNIAUS ROTUŠĖJE ATIDARYMAS. 2000-02-21

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 201, l. 5, 15.

J. Čeičytė su N. Adomonyte

1 eilėje iš kairės: L. Žadeikytė, G. Paškevičiūtė-Breivienė, N. Kuckaitė-Lietuvninkienė ir neatpažintas asmuo; 2 eilėje: G. Lukšas, L. Jekentaitė, D. Tomkutė, V. Daujotytė, J. Čeičytė, G. Urbonaitė, A. Petrulis, J. Ruolia, V. Ciplijauskas, J. Ruolienė ir neatpažintas asmuo

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS TAPYBOS PARODOS GALERIJOJE „VARTAI“ KATALOGAS. 2002 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 115.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS JUBILIEJINĖS TAPYBOS PARODOS ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUJE KATALOGAS. 2002 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 123 a. p., 124 a. p.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

VILNIAUS MENININKŲ KLUBO „PLEKŠNĖ“ ĮSTATAI IR PARODOS „PAVASARINIS NERŠTAS“ KATALOGAS

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 91, l. 1, 14.

Klubo „Plekšnė“ įstatai. [1995] m.

Parodos „Pavasarinis nerštas“ katalogas. 2002 m.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS DAINORAI JUCHNEVIČIŪTEI DOVANOTŲ TAPYBOS DARBŲ PARODA. 2005 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 127; 

Parodos katalogas

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 200, l. 16, 25.

Dailininkė J. Čeičytė atidariusi parodą. A. Jacovskytės nuotrauka

Parodos fragmentas. A. Jacovskytės nuotrauka

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

J. ČEIČYTĖS RETROSPEKTYVINĖS KŪRYBOS PARODOS „LAIKO IR ERDVĖS METRAŠTININKĖ“ RADVILŲ RŪMUOSE PLAKATAS. 2006 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 88, l. 136.

Lt En